LARS HULDÉN material av Nina Martola, Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen m.fl.

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Namn på landskap, kommuner och byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form.

Prästö

Tidigare under Vargata marklag i Vårdö. Fl. i namnet kan syfta på att ön tillhört en präst(gård). Men präst är också vanligt som binamn.

Ungefärligt läge

präst

Många prästgårdar har bystatus och heter helt enkelt Prästgården. Men Präst förekommer också som tillnamn och kan som sådant ingå både i terrängnamn och bebyggelsenamn. Jord som tillhört kyrkan eller präster har ofta denna fl.