LARS HULDÉN material av Nina Martola, Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen m.fl.

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Namn på landskap, kommuner och byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form.

Billskog

Fl. är personnamnet Bille som ingår i flera andra nyländska namn. Det anträffas i fsv. både som mansnamn och tillnamn (Sveriges medeltida personnamn). Det låter tänka sig att detta är en kortform av Birgher (Modéer 1964:40, Thors 1959:16), belagt bl.a. i Ingå. Ett Billböle finns i Västanfjärd. Sl. skog.

Ungefärligt läge

skog

Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.