LARS HULDÉN material av Nina Martola, Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen m.fl.

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Namn på landskap, kommuner och byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form.

Gammelgård

Gammelgård har uppgått i Tjusterby. Den ”gamla gården” har kanske ställts i motsättning till Sjögård eller till Tjusterby gård. Antell 1956:70.

Ungefärligt läge

gammel

Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.