LARS HULDÉN material av Nina Martola, Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen m.fl.

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Namn på landskap, kommuner och byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form.

Kokkola

Kokkola är det finska namnet på Gamlakarleby / Karleby stad. Landskommunen hette från 1927 Kaarlela. Kokkola har vidsträckt användning också bland svenskar som namn på staden. Olika teorier och sägner om namnets uppkomst förekommer. Namn bildade med bebyggelsebeteckningen -la har ofta personsyftande stam. Som personnamn är Kokko vanligt i Finland, Kokkola speciellt utbrett i södra Tavastland. Det anses liktydigt med kotka ’örn’. Uusi suomalainen nimikirja.

Ungefärligt läge

-la, -lä

Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.