Beskrivning

De äldre beläggen tyder snarast på att fl. är tillnamnet Gris. Sl. är böle. Jfr motsvarande Grisböle i Pargas, som dock har ansetts innehålla Grip (Thors 1953b). Fi. Kriipilä från 1964 utgår från en omtolkning.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1953b: Om namn på -böle, med särskild hänsyn till de finländska namnen. I: Namn och bygd 40.

Äldre belägg

Grisböle 1540

Andra språk

Finska: Kriipilä

Se även

Grisböle Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.