Bebyggelsenamnens position är ungefärlig. Kartan kommer att få svensk text inom kort.