Åland

Åland
Eckerö: Backa, Björnhuvud, Böle, Eckerö, Finbo, Kyrkoby, Marby, Överby, Storby, Torp
Hammarland: Äppelö, Boda, Bovik, Bredbolstad, Byttböle, Djäkneböle, Drygsböle, Frebbenby, Hammarland, Hellesby, Kattby, Knavarböle, Kråkböle, Lillbolstad, Mörby, Näfsby, Nordanberg, Östanträsk, Posta, Sålis, Skarpnåtö, Strömma, Torp, Västmyra
Jomala: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gesterby, Gölby, Gottby, Grind, Hammarudda, Hindersböle, Ingby, Jättböle, Jomala, Jomalby, Kalmare, Karrböle, Kila, Kungsö, Långnäs, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Ödanböle, Önningby, Överby, Övernäs, Rasmusböle, Ringsböle, Södersunda, Sviby, Torp, Ulvsby, Vargsunda, Västansunda, Ytterby, Ytternäs
Mariehamn: Mariehamn
Finström: Ämnäs, Åttböle, Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolstad, Finström, Gibböle, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Öja, Östanåker, Pålsböle, Pettböle, Rågetsböle, Skräddarböle, Stålsby, Strömsvik, Svartsmara, Tärnbolstad, Tjudö, Torrbolstad, Västanträsk
Geta: Bolstaholm, Dånö, Finnö, Geta, Grävström, Greggnäs, Höckböle, Isaksö, Kävlingholm, Kodbolstad, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö
Saltvik: Antböle, Åsgårda, Bertby, Borgboda, Boxö, Daglösa, Dal, Eda, Främmandby, Germundö, Grän, Haga, Haraldsby, Hjortö, Hullby, Kroklund, Kuggböle, Kvarnbo, Laby, Lagmansby, Långbergsöda, Lavö, Lavsböle, Liby, Näs, Ödkarby, Ovanåker, Rangsby, Ryssböle, Ryssö, Saggö, Sålis, Saltvik, Sonröda, Strand, Strömma, Syllöda, Tängsöda, Toböle, Vassböle
Sund: Berg, Björby, Björsnäs, Brännbolstad, Domarböle, Finby, Gesterby, Gunnarsby, Högbolstad, Hulta, Jussböle, Kastelholm, Kulla, Lappböle, Lövvik, Mångstäckta, Övesböle, Persby, Persnäs, Prästö, Rosenberg, Sibby, Smedsböle, Strömbolstad, Sund, Sundby, Svensböle, Tjudnäs, Tosarby, Tranvik, Träsk, Väster-Sibby, Vivastby
Vårdö: Ängö, Bergö, Bussö, Grundsunda, Listerby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla, Töftö, Vårdö, Vargata
Lemland: Bengtsböle, Bistorp, Björklund, Flaka, Granboda, Haddnäs, Hellestorp, Järsö, Knutsboda, Lemböte, Lemland, Nåtö, Norrby, Rörstorp, Söderby, Västeränga, Vessingsboda
Lumparland: Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumparland, Lumpo, Norrboda, Svinö
Föglö: Bänö, Björkör, Björsboda, Brändö, Bråttö, Degerby, Finholma, Flisö, Föglö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Järsö, Jyddö, Kallsö, Klåvskär, Nötö, Överö, Sanda, Skogboda, Sommarö, Sonnboda, Stentorpa, Ulversö, Vargskär
Kökar: Finnö, Hamnö, Hellsö, Karlby, Kökar, Kyrkogårdsö, Österbygge, Överboda
Sottunga: Finnö, Hästö, Husö, Mosshaga, Sottunga
Kumlinge: Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge
Brändö: Asterholma, Åva, Baggholma, Björnholma, Brändö, Fiskö, Hullberga, Jurmo, Korsö, Lappo, Nötholma, Torsholma

Åboland

Åboland
Dragsfjärd: Björkboda, Dals, Dalsbruk, Dragsfjärd, Genböle, Hammarsboda, Hertsböle, Kärra, Kråkvik, Kulla, Labbnäs, Långnäs, Lillfinnhova, Nordanå, Ölmos, Purunpää, Rosendal, Rövik, Skinnarvik, Smedskulla, Söderby, Söderlångvik, Söglö, Storfallan, Storfinnhova, Stusnäs, Sunnanå, Tynglax, Ytterkulla
Finby: Aisböle, Bastböle, Domarby, Falkberg, Finby, Finnarv, Förby, Gråböle, Hakkala, Hästö, Heikberg, Kolsjö, Kota, Mondola, Murom, Niksor, Norrby, Pensalo, Pettu, Siksala, Smedsby, Söderby, Stensnäs, Sutarby, Tessvär, Verkstrand
Hitis: Bergö, Biskopsö, Bolax, Böle, Hitis, Högsåra, Holma, Kasnäs, Kaxkäla, Kyrkosundsskär, Rosala, Stubbnäs, Vänö, Vänoxa
Houtskär: Äpplö, Berghamn, Björkö, Hönsnäs, Houtskär, Hyppeis, Järvis, Jungfruskär, Kittuis, Kivimo, Lempnäs, Medelby, Mossala, Näsby, Nåtö, Nickenäs, Roslax, Saverkeit, Sördö, Storpensor, Träsk
Iniö: Åselholm, Iniö, Jumo, Keistiö, Kolko, Lånholm, Norrby, Söderby
Kimito: Albrekstböle, Båtkulla, Berga, Bjensböle, Bogsböle, Böle, Branten, Brokärr, Dalby, Dalkarlby, Degerdal, Eknäs, Elmdal, Engelsby, Flugböle, Fröj(d)böle, Gammelby, Gesterby, Gölpo, Gräsböle, Gundby, Helgeboda, Högmo, Hova, Hulta, Kåddböle, Kalkila, Kårkulla, Kastkärr, Kila, Kimito, Koustar, Kuggböle, Kvarnböle, Kyrkoby, Labböle, Lamkulla, Lappdal, Lemnäs, Lillvik, Linnarnäs, Lövböle, Majniemi, Makila, Måsa, Mattböle, Mattkärr, Mjösund, Nordvik, Norrlångvik, Norrsundvik, Orrnäs, Östermark, Pajböle, Påvalsby, Pederså, Prästgården, Pungböle, Reku, Rudå, Rugnola, Sjölax, Skäggböle, Skålböle, Skarpböle, Skoböle, Skog, Skogsböle, Skräddarböle, Smedaböle, Smedsböle, Stenmo, Tavastrona, Tjuda, Tolvsnäs, Torsböle, Träskböle, Träskö, Trotby, Västankärr, Västermark, Vestlax, Vik, Viksvidja, Villkärr, Vreta
Korpo: Änkis, Aspö, Åvensor, Bendby, Björkö, Böle, Bonäs, Brunskär, Elvsö, Finnö, Galtby, Gyltö, Havträsk, Houtsala, Inikorp, Järvsor, Jurmo, Kalax, Kalgarholm, Kälö, Karby, Kärvois, Kölingby, Kopois, Korpo, Korpogård, Kura, Lempersö, Lillgyltö, Lom, Markomby, Olofsnäs, Österskär, Pensar, Prästgården, Retais, Rosklax, Rumar, Skofatt, Strömma, Syvälax, Utö, Väsby, Vattkast
Nagu: Antböle, Backas, Berghamn, Bisarböle, Biskopsö, Böle, Borstö, Dalkarlby, Druckis, Ekholm, Ernholm, Finby, Galls, Grännäs, Gullkrona, Gyttja, Hangslax, Haverö, Högsar, Hummelholm, Innamo, Jälist, Käldinge, Käldö, Kirjais, Kivis, Klobbnäs, Kopparholm, Korsnäs, Koum, Krok, Kvivlax, Laggarnäs, Lökholm, Mattnäs, Mielis, Nagu, Nötö, Packais, Pensar, Piparby, Poutuis, Prästgården, Prostvik, Risis, Samslax, Sandholm, Sandö, Såris, Sellmo, Sexnappa, Simonby, Själö, Sommarö, Spink, Stenskär, Strandby, Sydänperä, Tackork, Toras, Trunsö, Väcklax, Vallmo, Vikom, Vikperä, Vinappa, Yttar, Ytterstholm
Pargas: Ålön, Attu, Birsala, Björkö, Bjursäng, Bläsnäs, Boda, Bodnäs, Bollböle, Bollstad, Brattnäs, Degerby, Degerfall, Domarby, Ersby, Fagerkulla, Fallböle, Finby, Gammelgård, Garsböle, Gästerböle, Gräggböle, Granvik, Grisböle, Gundvik, Gunnarsnäs, Haga, Haradsholm, Heisala, Hoggais, Hyvilemp, Jermo, Källvik, Kapellstrand, Kårlax, Kärnom, Kassor, Killais, Kirjala, Kojkulla, Kopparö, Koupo, Kurkas, Kyrkäng, Lampis, Lapplax, Lemlax, Levo, Lielax, Lillby, Lillmälö, Lilltervo, Limberg, Linsor, Lofsdal, Loskarnäs, Mågby, Mälö, Masko, Mattholm, Mielisholm, Mörkby, Mörkvik, Muddais, Munkbacka, Mustfinn, Myrby, Nederkirjala, Nilsby, Norrby, Nulto, Ontala, Pargas, Parsby, Petteby, Pito, Pjukala, Pölsböle, Prästgården, Pyhänsuu, Qvidja, Rövarnäs, Sandvik, Såris, Seivis, Siggnäs, Sildala, Simonby, Skärmola, Skogböle, Skråbbo, Skräbböle, Skyttala, Skyttböle, Söderby, Sorpo, Storgård, Stormälö, Strandby, Sunnanberg, Sydänperä, Sydmo, Sysilax, Tara, Tennäs, Tennby, Tervsund, Tojois, Träskby, Vallis, Vannais, Våno, Västermälö, Vepo, Vidkulla, Ybbersnäs
Västanfjärd: Billböle, Brännboda, Finsjö, Galtarby, Gräggnäs, Illo, Kobböle, Misskärr, Nivelax, Norrlammala, Östanå, Pörtsnäs, Sirnäs, Söderlammala, Södersundvik, Tappo, Västanfjärd, Västerillo

Egentliga Finland

Namn från övriga delar av Egentliga Finland
Askais: Askais
Aura: Aura
Bjärnå: Barnböle, Bjärnå, Boböle, Bondböle, Bondtykö, Breitsböle, Broända, Ekkulla, Ervastböle, Finnäng, Foudila, Gästerby, Germundsvidja, Helgå, Hinkaböle, Hirvlax, Kanturböle, Kaukonböle, Ketunböle, Kirakböle, Krogsböle, Långvik, Lappnäs, Lassinböle, Lemo gård, Lide, Lillappnäs, Lillbaggböle, Litslaböle, Lövböle, Mackarböle, Muddais, Näse gård, Överby, Pojo gård, Saris, Skinnfällskog, Soukkaböle, Storbaggböle, Strömma, Suksenböle, Tykö, Viborgs gård
Gustavs: Bleknäs, Boda, Böle, Elmnäs, Fagernäs, Godelsjö, Grönvik, Gunnarais, Gustavs, Löpö, Lypertö, Partböle, Sjusholm, Skepparluoto, Stansholm, Strömma, Vartsala, Västerby
Kaland: Kaland, Torlax
Karinais: Karinais
Karuna: Broddböle, Eistböle, Eknäs, Fröjdböle, Gussdal, Halslax, Handby, Hintsholm, Kältarböle, Kärkis, Kärknäs, Kasklax, Knutsnäs, Koppholm, Kråknäs, Liden, Lillhalslax, Mannböle, Pukböle, Ruskulla, Sandö, Smörvik, Södmo, Stappåker, Steninge, Timböle, Tomasböle
Kustö: Ämboda, Finby, Kärrom, Korsnäs, Kustö, Munkäng, Rävnäs
Letala: Letala
Lundo: Lundo
Masko: Masko
Nystad: Birkholm, Kuddholm, Nystad, Sundholm
Nådendal: Nådendal
Patis: Patis
Pemar: Böle, Diskareböle, Hahkaböle, Hellsberg, Pemar, Skörbäck
Pikis: Åminne, Böle, Buckila, Bussila, Finby, Harvarö, Hirsund, Jerckböle, Krogsby, Lillby, Pikis, Storgård
Reso: Reso
Rimito: Brunnila, Hanga, Heinäs, Kintlax, Pakinais, Pavais, Rimito, Rödilä, Ruotsalais
S:t Bertils: S:t Bertils
S:t Karins: Auvaisberg, Haga, Krogsby, Littois, S:t Karins, Storby, Träskby
S:t Marie: Raunistula, S:t Marie
S:t Mårtens: S:t Mårtens
Sagu: Adeböle, Åkers, Alsböle, Amböle, Birkärr, Bosböle, Brännkärr, Britsböle, Dal, Danskulla, Dikarböle, Finnkulla, Finskilä, Flossböle, Fougdila, Gripsböle, Haddböle, Hännikböle, Hemböle, Holvastböle, Iggnäs, Kavaldo, Kitsböle, Knappböle, Korsnäs, Koskis, Kosundböle, Koutböle, Kuggböle, Kvilleby, Lämmis, Lattmark, Lautkangar, Lillby, Lurböle, Martböle, Mattböle, Narslax, Österkulla, Paddais, Rikarnäs, Rölax, Runagård, Ryttarböle, Sagu, Skörsböle, Slättböle, Sodaböle, Sorrböle, Stångberg, Strömsböle, Sunnanberg, Svartsböle, Tallböle, Torsböle, Träskby, Uotkulla, Västerkulla, Västis, Viksböle
Tarvasjoki: Tarvasjoki
Tövsala: Helsinge, Kättarsund, Kyrö, Östansjö, Tövsala
Vemo: Bergvik, Vemo
Villnäs: Lemsjöholm, Villnäs
Virmo: Virmo
Åbo: Åbo, Kuppis

Nyland

Nyland
Artsjö: Artsjö
Askola: Askola, Byändan, Hovarböle, Jerps, Jordansböle, Knarks, Kortis, Monby, Stigsböle, Vacknäs
Borgnäs: Borgnäs, Halkis, Kopseby, Lövkoski, Ninkosk
Borgå: Åby, Åminsby, Andersböle, Bäckby, Baggböle, Bengtsby, Bergby, Bergstad, Björkbacka, Bjurböle, Boe, Böle, Borgå, Bosgård, Brasas, Brattnäs, Dobbas, Domargård, Drägsby, Ebbo, Eknäs, Emsalö, Eriksdal, Estbacka, Fagersta, Finnby, Gäddrag, Gamla konungsgården, Gammelbacka, Gammelgård, Grännäs, Grindas, Haga, Haiko, Haraldsnäs, Hattula, Hentala, Hindhår, Hommansnäs, Hornhattula, Huktis, Hummelsund, Illby, Jackarby, Järnböle, Johannisberg, Kåkböle, Kalax, Kallola, Kardrag, Karleby, Kärrby, Karsby, Kerko, Kiala, Klemetsby, Korp fjärding, Kråkö, Kreppelby, Kroksnäs, Kuggsund, Kullo, Kullo Nyby, Kurböle, Kuris, Långsved, Londböle, Mickelsböle, Molnby, Munkby, Näsby, Näse, Norike, Norrveckoski, Nygård, Olstorp, Onas, Orrby, Pellinge, Pepot, Pirlax, Prästgårdsbacken, Ramsholmen, Renum, Sannäs, Saxby, Seitlax, Siggböle, Sillvik, Skavarböle, Skinnarbacka, Sköldvik, Söderveckoski, Sondby, Sparvbacka, Stensböle, Strömsberg, Sundö, Svartbäck, Svartså, Tarkis, Teisala, Tirmo, Tjusterby, Torasbacka, Vålax, Varlax, Västerby, Västermunkby, Veckjärvi, Veckoski, Vessölandet, Virvik, Ylike
Bromarv: Andersböle, Backa, Basaböle, Bengtsår, Bredvik, Bromarv, Brutuböle, Grundsund, Håkansarv, Hangö, Kägra, Kalvdal, Kansjärv, Kårböle, Kättilbotsö, Kivitok, Knopkägra, Könick, Näs, Nitlax, Norrby, Norrstrand, Öby, Orvlax, Östanberg, Padva, Pålarv, Pargas, Rekuby, Revbacka, Rilax, Sandö, Söderstrand, Täktom, Västerby, Vättlax
Buckila: Buckila
Degerby: Bakombergs bol, Berg, Billskog, Botans, Dal, Degerby, Degerö, Domarby, Enhammars bol, Flyt, Garps bol, Gummarsbacka, Halvdels, Kämpbacka, Kärr, Knappa, Kocksby, Kopparnäs, Kurböle, Maggböle, Malm, Östersolberg, Otby, Prålsbacka, Rådkila, Solberg, Strand, Stubböle, Torbacka, Tordeby, Tvära, Västersolberg
Ekenäs: Alglo, Älgö, Ängholm, Backa, Björknäs, Busö, Danskog, Dragsvik, Ekenäs, Espingskär, Getskär, Grevö, Gullö, Hästö, Hermansö, Jussarö, Kila, Kopparö, Kurö, Leksvall, Nabben, Odensö, Österby, Österlappvik, Överby, Räcknäs, Skåldö, Skatan, Sköldargård, Sommarö, Sundom, Tovö, Trollböle, Tvärminne, Västerby, Ytterby
Elimä: Elimä, Filpula, Tavastby
Esbo: Backby, Basans, Bemböle, Bengtsby, Biskopsby, Björnvik, Bodom, Bolarskog, Böle, Bölsby, Börcke, Braskens, Bredvik, Dåvitsby, Distby, Esbo, Esbogård, Espaby, Fantsby, Finnå, Finnvik bol, Forsbacka, Frisans, Frisbacka, Gäddvik, Gammelgård, Gloms, Gräsa, Gudsbacka, Gumböle, Gunnars, Hagalund, Haldensböle, Hemtans, Ingvalsby, Kaitans, Källbolstad, Källstrand, Kärr, Karvasbacka, Kilo, Klobbskog, Kockby, Köklax, Konungsböle, Kurtby, Kvarnby, Kvisbacka, Kyrkbacka, Lahnus, Lövkulla, Luk, Mäkkylä, Mankans, Mankby, Mårtensby, Mattby, Moisö, Morby, Mulby, Myntböle, Niemis, Noux, Numby, Nupurböle, Nyby, Oitans, Olarsby, Otnäs, Prästgården, Rilax, Rödskog, Rytteböle, Seutby, Skogby, Skrakaby, Smedsby, Snettans, Söderskog, Södrik, Sökö, Sommarö, Sötby, Sperrings, Stensvik, Storhoplax, Svinö, Tackskog, Träskända, Träskby, Urberga, Vällskog, Vemonsböle, Vitsby
Grankulla: Grankulla
Helsinge: Åggelby, Baggböle, Båtsvik, Biskopsböle, Bocksbacka, Borg, Borgby, Botby, Brakvik, Brändö, Brutuby, Degerö, Dickursby, Domarby, Drumsö, Fastböle, Forsby, Gammelstaden, Grannböle, Gudstensby, Gumtäkt, Håkansböle, Hanaböle, Haxböle, Heikby, Helsinge, Hertonäs, Hindersnäs, Hoplax, Inbyggeby, Ingisnäs, Käinby, Kånala, Kårböle, Klemetskog, Kottby, Kvarnbacka, Kyrkoby, Lappböle, Lillhoplax, Linna, Malm, Mårtensby, Mejlans, Mejlby, Mellungsby, Munksnäs, Nackböle, Nordsjö, Nordsjökärr, Norringsböle, Nyby, Övitsböle, Räckhals, Rastböle, Ripuby, Rökisby, Sandhamn, Sillböle, Simonsböle, Sjöskog, Skattmansby, Skomakarböle, Skrattböle, Sonaby, Sottungsby, Staffansby, Stensböle, Stubbacka, Sundom, Tali, Tavastby, Tolkby, Tölö, Tomtbacka, Turholm, Vanda, Västerkulla, Västersundom, Vik, Villinge, Vinikby
Helsingfors: Helsingfors
Hyvinge: Hyvinge
Ingå: Älgsjö, Ålkila, Ålö, Backa, Barö, Bastö, Bjurs, Böle, Bollstad, Breds, Bredslätt, Dal, Dams, Ermedal, Espings, Fagervik, Finnböle, Finnpada, Förby, Fotebacka, Fredagskulla, Gårdsböle, Gåsans, Gassans, Gördavik, Gråmarböle, Grönhed, Grottbacka, Gumböle, Gunnarsböle, Haga, Hirdal, Hovgård, Illans, Ingå, Ingarskila, Innanbäck, Jävursböle, Joddböle, Johannesberg, Jutans, Kaggeborg, Kalkulla, Kettilsmora, Knåpans, Krämars, Kulla, Kusans, Kyrkby, Kyrkkulla, Lågnäs, Långvik, Lappby, Lillramsjö, Linkulla, Mossaböle, Näs, Olof Staffansons by, Ors, Österby, Österkulla, Östernäs, Pålsböle, Prästgården, Rankila, Risböle, Rövars, Sågars, Siggböle, Skäri bol, Sonasund, Stormora, Storramsjö, Ström, Svartbäck, Svenskby, Täkter, Torp, Tostholm, Utanåker, Vålö-Östergård, Vars, Vassböle, Västanby, Västankvarn, Västerby, Västerkulla, Västernäs
Karis: Backby, Backgränd, Bålaby, Bällarby, Bällby, Båtsmora, Bengtsmora, Björnbollstad, Böle, Bondby, Brasby, Bredvik, Brokarböle, Brynikbacka, Dalkar bol, Degerby, Domargård, Dönsby, Esby, Finby, Finnbacka, Finsbacka, Gösbacka, Grabbacka, Grundsjö, Hållsnäs, Heimos, Högben, Ingvalsby, Jällsby, Joddböle, Kansbacka, Karis, Kärrbacka, Kasaby, Kila, Kleven, Knapsby, Knasabacka, Kroggård, Kulla bol, Kyrkbacka, Lågbacka, Landsbro, Läpp, Lillsannäs, Mangård, Mjölbolsta, Mjölnarby, Mora, Nyby, Osmundsböle, Österby, Päsarby, Prästgården, Rasa bol, Rejböle, Romsarby, Sannäs, Skuggböle, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Svartå, Svarvarböle, Svedja, Torsargård, Torsböle, Trycksbacka, Västanby, Visanbacka
Karislojo: Böle, Bolusniemi, Diskarla, Hajanböle, Karislojo, Långvik, Lönnhammar, Malmby, Öby, Sockenkvarn, Stornäs, Tallnäs, Voltarby
Kyrkslätt: Abramsby, Ådbäck, Alsböle, Ängvik, Aspsjö, Båtvik, Bergstad, Bergström, Bessnoos bol, Biskopsböle, Blessi, Bobäck, Bodkulla, Böle, Bondarby, Brendberg, Bro, Danskarby, Dåvits, Domarkulla, Domvik, Edis, Edö, Estby, Evitskog, Finnby, Finnsbacka, Friggesby, Frodanäs, Gavelsbacka, Gesterby, Getbacka, Getberg, Gillobacka, Grams, Grännäs, Grundträsk, Gudlösböle, Gumbacka, Gunnarsby, Gunnarskulla, Haapajärvi, Häggesböle, Hällnäs, Hila, Hilabäck, Hilapers, Hindersby, Hirsala, Honskby, Hullus, Ingels, Ingvalsby, Järsö, Jolkby, Jorvas, Junkars, Kalljärvi, Kanskog, Kantvik, Kärrans, Karuby, Kattholm, Kauhala, Kivike, Knappans, Knopps, Kolsarby, Köpas, Korkkulla, Koskis, Krogs, Kuritans, Kvarnby, Kvasborg, Kvis, Kylmälä, Kyrkbacka, Kyrkslätt, Kyrkslättsby, Långstrand, Lappböle, Leivosböle, Lillkanskog, Loviselund, Marsarby, Masaby, Mattby, Medvastö, Munkkulla, Nägels, Näse, Navala, Nissby, Notbacka, Obbnäs, Oitbacka, Örmeros, Österby, Överby, Överkurk, Pålsby, Petäjärvi, Porkala, Putvik, Rampulbacka, Rembas, Rilax, Rödby, Rullarsböle, Sarvvik, Sevals, Skinnars, Skräddarby, Skyttkulla, Smedsby, Smedsede, Sperrings, Storkanskog, Storms, Strömsby, Stubbans, Sunaby, Sundsberg, Tammikylä, Tillans, Tolls, Torsvik, Träskby, Tvära, Ulfsundsby, Värby, Vårnäs, Vaspar, Veikkola, Vilhelmsberg, Vittkars, Vitträsk, Vols, Ytterkurk
Lappträsk: Bäckby, Böle, Forsby, Harsböle, Hindersby, Ingermansby, Kapellby, Kimoböle, Labby, Lappträsk, Lindkoski, Norrby, Pockar, Porlom, Rudom, Träsk, Vasarby
Liljendal: Andersby, Drombom, Embom, Eskilom, Garpom, Hommansby, Hopom, Ingvaldsböle, Liljendal, Mickelspiltom, Sävträsk, Vekum
Lojo: Aktilaby, Biskopsnäs, Gammelby, Gerknäs, Gunnars, Hietais, Hitis, Jönsböle, Kärr, Kittfall, Koskis, Kusis, Kyrkstad, Laxpojo, Lindkulla, Lojo, Lylyis, Mårbacka, Mustlax, Orsnäs, Pietnäs, Skräddarla, Tötar, Vabby, Valby, Vejby, Vendelä, Virkby, Vols
Lovisa: Lovisa
Mäntsälä: Mäntsälä, Nummis, Saris, Sellinge, Soukis
Mörskom: Backböle, Balsböle, Grevnäs, Kankböle, Labbom, Mörskom, Övitsböle, Skomarböle
Nummis: Elpis, Högfors, Nummis, Rättlax
Nurmijärvi: Bertby, Klövskog, Korpis, Numlax, Nurmijärvi, Otby, Pajby, Palojoki, Råskog, Sipoby, Valkjärvi
Pernå: Antby, Bagarböle, Baggböle, Baggnäs, Bergby, Blybergs, Böle, Bronkby, Degerby, Edö, Enböle, Erlandsböle, Fantsnäs, Fasarby, Finnby, Forsby, Gammelby, Gammelby, Gammelgård, Garpgård, Gerby, Gislarböle, Gislom, Greggböle, Grevböle, Gunildeby, Haddom, Hardom, Härpe, Helsingby, Hemmings, Hormnäs, Horslök, Idlax, Ingerby, Isnäs, Jossom, Kabböle, Kajsnäs, Kärlingsö, Kärpe, Kärrböle, Kärrby, Kejvsalö, Köpbacka, Kuggom, Kullby, Kuskosk, Kyrkoby, Labbnäs, Labby, Labby, Lappnor, Lassdal, Malmgård, Malmsby, Märlax, Mästlax, Munkböle, Näse, Nederforsby, Österforsby, Ottrans, Överforsby, Pålböle, Påsalö, Påvalsby, Pedersby, Pelleböle, Pernå, Pitkäpää, Rabbas, Räfsby, Rike, Rosendal, Rösund, Sandvik, Särklax, Sarvlax, Sarvsalö, Segersby, Sjögård, Skinnarby, Söderforsby, Sondarö, Sparvon, Sparvsbacka, Stensund, Strand fjärding, Strömslandet, Svetton, Svidja, Tavastby, Tervik, Tetom, Tjusterby, Tjuvö, Torsby, Trännäs, Utby, Valkom, Västerforsby, Våtskär, Vekaby, Villmansgård
Pojo: Åminne, Antkärr, Antskog, Baggby, Billnäs, Björsby, Bockboda, Böle, Bollstad, Borgby, Brödtorp, Brunkaböle, Brunkom, Dalkarby, Degernäs, Djäkenkulla, Ekerö, Elimo, Estböle, Fiskars, Forsby, Gammelby, Gästerby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hällskulla, Hindraböle, Järnvik, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Lögedax, Mörby, Näs, Näsby, Nygård, Övervästerby, Pentby, Persböle, Pojo, Pojo gård, Prästgården, Ramskulla, Sällvik, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skavistad, Skitinbäck, Skogäng, Skogböle, Skrittskog, Skuru, Slikko, Smedsböle, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svarvarvik, Svedjeby, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Västerby
Pukkila: Kandila, Torp
Pusula: Nyby
Pyttis: Abborrfors, Anders Perssonsby, Broby, Fagerö, Gumböle, Heinlax, Hinkaböle, Hirvikoski, Klåsarby, Klåsarö, Kuppis, Kvarnby, Kyrkoby, Kyröläisby, Malms, Mogenpört, Österhirvikoski, Österklåsarby, Österkvarnby, Österkyrkoby, Österpyttisby, Pörtnor, Prästgård, Pyttis, Smedsbacka, Stensnäs, Stockfors, Storabborrfors, Storkuppis, Svartbäck, Utby, Västerby, Västerklåsarby, Västerkuppis, Västerkvarnby, Västerkyrkoby, Västerpyttisby
Sibbo: Böle, Borgby, Box, Broböle, Eriksnäs, Fants, Gästerby, Gerknäs, Granö, Gumböle, Hangelby, Hattalom, Hertsby, Hindsby, Hitå, Husö, Immersby, Kallbäck, Kärr, Kitö, Krämarö, Kyrkoby, Löparö, Mårtensby, Massby, Myras, Nevas, Nickby, Norrkulla, Östersundom, Paipis, Paljoki, Pigby, Rosendal, Salpars, Savijärvi, Sibbo, Skräddarby, Söderkulla, Spjutsund, Svartböle, Träsk, Vajpört
Sjundeå: Aiskos, Andby, Ängesby, Ängsholm, Backa, Bäcks, Berge, Bjerkom, Björnträsk, Bläsaby, Bocks, Böle, Bollstad, Bölsbacka, Broända, Dansbacka, Davidsby, Duvkulla, Fågelvik, Fall, Fiskarvik, Fjällskifte, Flyt, Förby, Frodanäs, Gammelby, Gårdsböle, Gårdskulla, Gåsarv, Gästans, Göks, Grännäs, Grisans, Grönskog, Grotbacka, Gynnars, Hardvik, Harvs, Hästböle, Hollstens, Hovgård, Hummelkila, Huseby, Järvans, Josseby, Käla, Kalans, Kanala, Karskog, Karuby, Keldby, Kisseböle, Knaggeby, Kockis, Kopula, Korsböle, Krejans, Kulla bol, Kvarnby, Kynnar, Lempans, Malm, Masaby, Matteby, Mattisbacka, Mörsbacka, Munks, Myrans, Nackans, Nackböle, Näsby, Nordanvik, Norrbirke, Nummenkylä, Nyby, Övitsby, Palmby, Palmgård, Paturs, Påvalsmalm, Pickala, Pölans, Prästgården, Pulkbacka, Purnus, Rävböle, Siggans, Sjundby, Sjundeå, Skinnars, Skräddarskog, Söderarv, Söderbirke, Solbacka, Störsby, Störsvik, Stubby, Sunnanvik, Svartbäck, Svidja, Tjusterby, Tupala, Vadet, Västerby, Vejans, Vik, Vikarfall, Vikars
Snappertuna: Alhov, Antböle, Antby, Åsenby, Baggård, Barsgård, Båsa, Båssböle, Berg, Biskops(backa), Björnböle, Bobbenäs, Bölsby, Box, Bredäng, Bredslätt, Broby, Dalkarö, Domargård, Dragsvik, Fagernäs, Finnäs, Gammelboda, Gästans, Gästersö, Gebbelby, Glamsbacka, Göckeböle, Grönhammar, Grop, Halstö, Harparbacka, Horsbäck, Höstnäs, Hurskursnäs, Huskvarn, Jomalvik, Jonsbacka, Kallbacka, Kärrby, Kjulböle, Klockböle, Knopböle, Konungsböle, Köpböle, Kudiby, Kurby, Lagmans, Langansböle, Långö, Magnäs, Näs, Näseby, Nissbacka, Norrby, Nothamn, Nyboda, Persö, Rådsböle, Raseborg, Repubacka, Rösund, Rullarsböle, Skogby, Skräddarböle, Slipars, Snappertuna, Sockböle, Söderby, Strömsö, Stubböle, Svartbäck, Svartkam, Tjurböle, Torskulla, Torsö, Total, Trångsund, Västanby, Västervik, Västra Rösund, Växär
Strömfors: Ånäs, Bäckby, Björkböle, Björnvik, Böle, Bondby, Finnby, Gäddbergsö, Grimsby, Grisasby, Haavisto, Holmgård, Junkarböle, Jutjärvi fjärding, Keitala, Kulla, Kungsböle, Landboby, Lappom, Lillabborrfors, Marby, Näsby, Petjärvi, Reimars, Stenkulla, Strömfors, Svenskby, Tessjö, Vahterpää, Västerhirvikoski, Vastila, Virböle
Tenala: Alaspää, Bålabacka, Barkala, Bergby, Björknäs, Bodal, Böle, Bonäs, Bondböle, Dal, Degergård, Dotterböle, Endby, Eriksby, Fastarby, Finby, Finby gränd, Frankböle, Gamsböle, Gennarby, Germundby, Gråböle, Gretarby, Grind, Grop, Gullede, Gumböle, Gundby, Guntraböle, Hällsby, Hangist, Härjentaka, Harparskog, Hedenkulla, Heinlax, Hennesare, Högböle, Hölklöt, Holm, Hulta, Hylta, Ingvalsby, Jordansby, Kälkala, Kallby, Karsby, Kesuböle, Klockarbacka, Koskis, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kvigos, Kyrkbacka, Kyrkmalm, Långstrand, Lappnäs, Lappvik, Lindö, Lindsby, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Persomböle, Pölkå, Possenäs, Praktilaby, Prästgården, Prästkulla, Rådby, Ramsvik, Romby, Rörsby, Sattala, Seuko, Sevalsböle, Siggby, Sillböle, Skäggböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Smedsede, Spjutsböle, Staffansböle, Stocksböle, Stopböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Tenala, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Västankärr, Vikby, Vimonböle
Tusby: Finby, Gammelby, Hemmingsbacka, Hyökkälä, Johannisberg, Kaukjärvi fjärding, Kervo, Klemetskog, Nackskog, Överkervo, Övjosby, Paijala, Ruskela, Rusutjärvi, Skavaböle, Tomasby, Träskända, Tusby, Ytterkervo
Vichtis: Böle, Forsby, Lahtis, Niemis, Ridal, Salmis, Selkis, Vichtis

Österbotten

Namn från övriga delar av landskapet Österbotten, Österbotten
Alahärmä: Pakka
Bergö: Bergö, Vargö
Björköby: Björköby
Brahestad: Brahestad
Bötom: Bötom, Mörtmark
Esse: Esse, Lappfors, Mattbäcken, Nederlappfors, Överesse, Överlappfors, Ytteresse
Evijärvi: Älgbacka, Ena, Kertusbyn
Halso: Halso
Himango: Himango
Härmä: Härmä
Ijo: Ijo
Ilmola: Ilmola
Jakobstad: Jakobstad
Jeppo: Jeppo, Jungar, Lassila, Överjeppo
Jurva: Jurva
Kajana: Kajana
Karleby: Åivo, Gamlakarleby, Gunnarholm, Haukilax, Kallis, Karleby, Kaustar, Kirilax, Koiraniemi, Kokkola, Korplax, Kvikant, Långnäs, Linnusperä, Närvilä, Palo, Reipsar, Ristrand, Rödsö, Såka, Storby, Tohiniemi, Ventersnäs, Vittsar
Karlö: Karlö
Kaskö: Kaskö
Kaustby: Kaustby
Kelveå: Kelviå
Korsholm: Anixor, Böle, Gerby, Helsingby, Höstves, Iskmo, Jungsund, Karkmo, Karperö, Klemetsö, Kokkoböle, Korsholm, Kråklund, Martois, Miekka, Mustasaari, Norra Helsingby, Norra Jungsund, Runsor, Singsby, Smedsby, Södra Helsingby, Södra Jungsund, Staversby, Toby, Tölby, Västervik, Veikars, Vikby, Voitby
Korsnäs: Edsvik, Harrström, Korsbäck, Korsnäs, Molpe, Överträsk, Taklax, Töjby, Träskböle
Kristinestad: Kristinestad
Kronoby: Bråtö, Hopsala, Kronoby, Norrby, Överbråtö, Påras, Söderby, Ytterbråtö
Kvevlax: Hankmo, Koskö, Kvevlax, Österhankmo, Petsmo, Vassor, Västerhankmo
Laihela: Bådde, Kommarla, Laihela, Storby, Svartila, Torstila
Lappfjärd: Åback, Dagsmark, Härkmeri, Koppö, Lålby, Lappfjärd, Uttermossa
Lappo: Lappo
Larsmo: Eugmo, Larsmo
Lillkyro: Lillkyro, Merikart
Limingo: Limingo
Lochteå: Lochteå
Malax: Malax, Övermalax, Yttermalax
Maxmo: Kärklax, Kvimo, Maxmo, Teugmo
Munsala: Harjux, Hirvlax, Jussila, Kantlax, Monå, Monäs, Munsala, Pensala, Vexala
Nedervetil: Nedervetil, Norrby, Överby
Nykarleby: Forsby, Kovjoki, Kyrkoby, Leppo, Markby, Nykarleby, Soklot, Strömmen, Ytterjeppo
Närpes: Bäckby, Böle, Dalsböle, Finby, Gottböle, Härtsböle, Kalax, Kaldnäs, Kåtnäs, Klaresund, Knåpnäs, Nämpnäs, Närpes, Näsby, Norrnäs, Öster Yttermark, Pjelax, Rangsby, Ståbacka, Tjärlax, Träskböle, Västra Yttermark, Vikbyarna, Yttermark
Oravais: Karvat, Kimo, Komossa, Oravais, Österby, Oxkangar
Pedersöre: Bennäs, Dalabäcken, Edsevö, Forsby, Kållby, Karby, Katternö, Kivilös, Konungså, Kyrkoby, Lepplax, Lövö, Mattbäcken, Östensö, Pedersöre, Sundby, Västersundsby, Ytterpurmo
Petalax: Nyby, Petalax
Purmo: Purmo
Pörtom: Pörtom
Replot: Norra Vallgrund, Replot, Södra Vallgrund, Vallgrund
Röringe: Röringe
Sideby: Ömossa, Sideby, Skaftung
Soini: Konungså, Soini
Solf: Mormesund, Munsmo, Östersolf, Översundom, Rimal, Solf, Sundom, Västersolf, Yttersundom
Storkyro: Napo, Orisberg, Storkyro
Storå: Storå
Terjärv: Hästbacka, Kortjärv, Kyrkoby, Terjärv
Tjöck: Påskmark, Tjöck
Torneå: Torneå
Uleåborg: Uleåborg
Vasa: Vasa
Vetil: Övervetil, Vetil
Vindala: Vindala
Vörå: Andiala, Bergby, Bertby, Jöral, Kaitsor, Karvsor, Koskeby, Kovik, Lålax, Lomby, Lotlax, Mäkipää, Miemois, Myrbergsby, Palvis, Rejpelt, Rökiö, Tuckur, Vörå
Öja: Knivsund, Långö, Öja
Östermark: Östermark, Rip, Svarvar
Östermyra: Östermyra
Övermark: Övermark, Överträsk

Satakunta

Satakunta
Björneborg: Björneborg, Björneborg, Bodskär, Bredvik, Hjulböle, Innerö, Kumnäs, Lillraumo, Lyttskär, Pänäs, Rosnäs, Torbonäs, Torsnäs, Ytterö
Etseri: Etseri
Eura: Eura
Euraåminne: Arnäs, Euraåminne, Rikandila
Filpula: Filpula
Harjavalta: Harjavalta
Kauttua: Kauttua
Kiikka: Gudmundila, Kiikka, Teukkula, Tormila
Kjulo: Kjulo
Kulla: Kulla, Leineberg
Kumo: Birkäng, Finnby, Forsby, Grannila, Gråtila, Kumo, Öykäri, Pumpula, Skyttälä
Lappo: Kulju, Lappo
Lavia: Lavia
Loimijoki: Loimijoki
Luvia: Handby, Luvia
Messuby: Messuby
Nackeby: Arantila, Kirkkoluoto, Lammainen, Möllnarby, Nackeby, Svensby, Villeby
Norrmark: Finby, Klåsmark, Norrmark, Sörmark
Pungalaitio: Pungalaitio
Påmark: Kilholm, Påmark
Raumo: Raumo, Raumo landskommun
Sastmola: Bågaskär, Gördböle, Kasaböle, Långfors, Risby, Sältö, Sastmola
Siikais: Siikais
Tyrvis: Stormi, Tyrvis
Ulvsby: Friby, Gammelby, Holmagård, Karlsmark, Kasaholm, Långstrand, Ragvaldsby, Skjördböle, Sonnäs, Svartsmark, Ulvsby
Vambula: Vambula
Vermuntila: Vermuntila
Virdois: Virdois
Vittis: Vittis
Vittisbofjärd: Antoora, Bastuskär, Källfjärd, Vittisbofjärd

Karelen

Karelen
Fredrikshamn: Fredrikshamn
Ilomants: Ilomants
Kymmene: Aspö, Bärnäs, Bergfors, Bisilä, Bredfors, Eskilsberg, Frenby, Gerikkala, Gildsby, Heligby, Högfors, Karleby, Kårnäs, Kotka, Kutsalö, Kvarnby, Kymmene, Kymmenegård, Marby, Mussalö, Skogby, Stornevitto
Luumäki: Davidsstad
Veckelax: Bamböle, Böle, Bötö, Boxböle, Brakila, Bredskall, Grotsby, Hillnäs, Husuböle, Kuorsalö, Kvarnby, Kyrkoby, Landbobacka, Lillnevitto, Mäntlax, Norsby, Poitsila, Rousby, Salmis, Sandby, Sigvartsby, Skogby, Stamö, Stensböle, Stöders, Strömsby, Sundby, Veckelax, Veckjärvi, Villnäs
Vederlax: Båtö, Edesby, Flonkarböle, Grännäs, Heligby, Kallfjärd, Kattilais, Kyrkoböle, Rikulla, Själsund, Tavastby, Vederlax
Villmanstrand: Villmanstrand

Tavastland

Tavastland
Birkala: Birkala
Gustav Adolfs: Gustav Adolfs
Lahtis: Lahtis
Lembois: Lembois
Tammerfors: Tammerfors
Tavastehus: Tavastehus
Tavastkyro: Tavastkyro
Vånå: Vånå
Växiö: Växiö

Savolax

Savolax
Idensalmi: Idensalmi
Itis: Itis, Klemis
Jockas: Jockas
Nyslott: Nyslott
Sankt Michel: Sankt Michel

Lappland

Lappland
Enare: Enare
Enontekis: Enontekis

Efter krigen 1939–40, 1941–44 avträdda området

Björkö: Björkö
Hogland: Hogland
Kexholm: Kexholm
Kivinäbb: Kivinäbb
Kronoborg: Kronoborg
Lövskär: Lövskär
Mola: Mola
Nykyrka: Nykyrka
S:t Andree: S:t Andree
S:t Johannes: S:t Johannes
Seitskär: Seitskär
Sordavala: Sordavala
Systerbäck: Systerbäck
Tytärskär: Tytärskär
Viborg: Viborg

Övriga Finland

Övriga Finland