Beskrivning

Ett hemmansnamn, som under någon tid har använts om hela den ö, Gäddbergsö, där hemmanet ligger. Möjligen av remmare ’prick vid farled’. Jfr Westman 1935:287 f.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.