Beskrivning

Reipsar är ett av hemmanen i Kirilax, och 1607–35 används namnet som bynamn i stället för Kirilax. Den ursprungliga formen bör ha varit *Raippasaari. Back 1967:410. Sl. fi. saari ’holme’ har syftat på en långsmal ö nordväst om Perho ås mynning. Beträffande fl. se Replot.

Källor

Back, Lars, 1967: Den äldsta bosättningen i Karleby. I: Karleby sockens historia I, s. 323–477.

Äldre belägg

Raipsar 1546

Reipsar 1557

Raip Sari 1558

Reepsar 1607

Reipsariby 1608

Reepsarij 1618

Räppasarij 1619

Reipsar 1620

Koustar 1608

Se även

Kirilax Karleby

Replot Replot

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.