Beskrivning

Ristrand uppgick i Gamlakarleby stad när denna grundades 1620. Den ursprungliga formen är säkerligen *Ristiranta ’Korsstranden’. Detta har senare eller kanske relativt tidigt av svenskar omtolkats som Ristrand ’stranden vid rian, riorna’. Det finns många levande namn på Risti i trakten, t.ex. Ristigölen, del av Perho å i Vittsar, Ristineva, en mosse i Nedervetil.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Äldre belägg

Ristrandh 1543

Riistrand 1551

Rist randha 1552

Ristiranda 1566

Se även

Gamlakarleby Karleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.