Beskrivning

Fi. kuiva ’torr’ och kanta ’landtunga mellan två vatten el.d.’ (Ritva Liisa Pitkänen). Viljo Nissilä tänker sig som fl. ett tillnamn Kuiva, som har östlig utbredning och således skulle understryka de karelska inflytelserna vid Bottenhavskusten (Nissilä 1948). Uusi suomalainen nimikirja: Kuivanen.

Källor

Nissilä, Viljo, 1948: Pohjois-Pohjanmaan karjalaista nimistöä. I: Virittäjä 1948.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Quickant 1511

Quiffuecant 1544

Kuiffuekant 1546

Quiffkantt 1556

Qwiffkant 1557

Quikant 1560

Quikant by 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.