Beskrivning

Man har tänkt sig ett finskt *Kuivainen som utgångspunkt. Det är bildat till adj. kuiva ’torr’, men också ’karg, ofruktbar’. Den f.d. ön är mycket bergig, och de små åkrar som nu finns där har landhöjningen skapat förutsättningar för. Men Kuiva och liknande förekommer också som personnamn. Uusi suomalainen nimikirja. En tryckförskjutning av icke ovanligt slag har skett och därefter genom dissimilation v > g, möjligen med anknytning till kviga. Pitkänen 1985:183, 1997:223.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1997: Strövtåg bland de finska lånenamnen i Nyland. I: Blomqvist [red.], Ord och några visor..

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Quiuosby 1553

Quivos 1556

Quiuos 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.