Beskrivning

Alhov har härletts från fi. alho ’vattensjuk sänka, sank äng eller åker’ (Ritva Liisa Pitkänen). Sekundär anknytning till både al och hov har av beläggen att döma skett tidigt. Former som halho får kanske bedömas som hyperkorrekta, jfr Hästö.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Alahoo

Halho 1540

Alhoo

Haalhoo 1541

Alho 1542

Aleho 1543

Alehoff 1556

Se även

Hästö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.