De vanligaste slutlederna


Nyland Åboland Åland Österbotten Övriga Finland Totalt
-ans 34 17
-ar 7 8 1 6 22
-ars 34 34
-as 11 4 1 1 17
-back, -backa, -backen 75 1 1 3 1 81
-berg, -berga 15 5 4 1 2 27
-boda 3 7 12 22
-bolsta, -bolstad 2 9 11
-by, -byn 333 64 52 48 34 531
-bäck, -bäcken 12 1 4 1 18
-böle 175 111 38 8 11 343
-dal, -dala 13 9 1 1 24
-fors 8 3 5 16
-gård, -gårda, -gården 35 13 2 2 52
-holm, -holma, -holmen 7 22 10 2 3 44
-is 33 42 2 5 11 93
-järv, -järvi 12 2 1 15
-kulla 33 16 2 2 53
-kärr 7 8 15
-lax 25 26 18 4 73
-la, -lä (ej -kulla) 48 32 3 15 122 120
-mo, -mö 2 14 1 15 4 36
-nga, -nge 5 4 5 1 15
-näs 69 49 13 10 12 153
-om 28 5 5 38
-or 2 6 5 13
-po 6 2 6 14
-sjö 8 4 12
-skog 26 2 28
-stad, -staden (ej -bolstad) 5 1 1 3 1 11
-strand 6 2 1 1 2 12
-sund, -sunda 10 4 6 6 1 27
-torp, -torpa 4 7 11
-träsk 7 2 3 2 14
-vik 44 19 6 3 1 73
-ö (ej -sjö) 44 40 38 15 12 149
Övriga 262 124 61 85 57 589
Totalt 1427 651 281 275 190 2824