)

Biskops(backa)

a

Eda, Finnpada, Hammarudda, Sanda, Vanda, Grundsunda, Vargsunda, Västansunda, Södersunda, Norrsunda, Träskända, Träskända, Broända, Broända, Boda, Boda, Boda, Helgeboda, Skogboda, Borgboda, Bockboda, Björkboda, Gammelboda, Ämboda, Granboda, Granboda, Sonnboda, Brännboda, Överboda, Norrboda, Vessingsboda, Hammarsboda, Hastersboda, Björsboda, Knutsboda, Nyboda, Bartsgårda, Åsgårda, Tjuda, Trollshovda, Syllöda, Sonröda, Tängsöda, Långbergsöda, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Mosshaga, Hanga, Sottunga, Västeränga, Berga, Hullberga, Urberga, Lavia, Luvia, Svedja, Svedja, Qvidja, Svidja, Svidja, Germundsvidja, Viksvidja, Gyttja, Öja, Öja, Flaka, Härjentaka, Backa, Backa, Backa, Backa, Backa, Bålabacka, Sonabacka, Knasabacka, Grabbacka, Stubbacka, Fotebacka, Älgbacka, Lågbacka, Brynikbacka, Pulkbacka, Klinkbacka, Munkbacka, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Björkbacka, Gammelbacka, Kallbacka, Solbacka, Rampulbacka, Gumbacka, Visanbacka, Finnbacka, Kvarnbacka, Landbobacka, Gillobacka, Kämpbacka, Köpbacka, Klockarbacka, Skinnarbacka, Harparbacka, Torbacka, Kärrbacka, Mårbacka, Torasbacka, Karvasbacka, Smedsbacka, Sidsbacka, Gudsbacka, Hemmingsbacka, Frisbacka, Mattisbacka, Kvisbacka, Bocksbacka, Trycksbacka, Gavelsbacka, Prålsbacka, Bölsbacka, Glamsbacka, Dansbacka, Kansbacka, Finsbacka, Finnsbacka, Jonsbacka, Gummarsbacka, Forsbacka, Mörsbacka, Nissbacka, Sparvsbacka, Gösbacka, Getbacka, Oitbacka, Tomtbacka, Notbacka, Grotbacka, Estbacka, Hästbacka, Grottbacka, Repubacka, Revbacka, Sparvbacka, Ståbacka, Pakka, Miekka, Kiikka, Nykyrka, Kotka, Såka, Sildala, Vindala, Kauhala, Kiala, Andiala, Paijala, Kirjala, Nederkirjala, Pickala, Hakkala, Gerikkala, Kälkala, Barkala, Birkala, Porkala, Pjukala, Söderlammala, Norrlammala, Jomala, Kanala, Tenala, Kånala, Tupala, Heisala, Teisala, Siksala, Pensala, Munsala, Rosala, Hopsala, Birsala, Hirsala, Mossala, Vartsala, Houtsala, Tövsala, Letala, Keitala, Ontala, Hentala, Sattala, Skyttala, Navala, Sordavala, Vexala, Laihela, Ruskela, Hila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Fougdila, Kandila, Rikandila, Gudmundila, Foudila, Makila, Brakila, Buckila, Buckila, Rådkila, Kalkila, Hummelkila, Ålkila, Rankila, Ingarskila, Tormila, Grannila, Brunnila, Lassila, Bussila, Jussila, Poitsila, Arantila, Vermuntila, Svartila, Vastila, Torstila, Gråtila, Kulla, Kulla, Kulla, Kulla, Kulla, Kulla, Kulla, Vidkulla, Lindkulla, Bodkulla, Svedjekulla, Rikulla, Kojkulla, Ekkulla, Munkkulla, Korkkulla, Kyrkkulla, Kalkulla, Lamkulla, Grankulla, Hedenkulla, Djäkenkulla, Stenkulla, Linkulla, Finnkulla, Skarpkulla, Domarkulla, Sutarkulla, Söderkulla, Fagerkulla, Österkulla, Österkulla, Västerkulla, Västerkulla, Västerkulla, Ytterkulla, Norrkulla, Kårkulla, Smedskulla, Gårdskulla, Fredagskulla, Hällskulla, Ramskulla, Danskulla, Gunnarskulla, Torskulla, Ruskulla, Uotkulla, Prästkulla, Skyttkulla, Båtkulla, Duvkulla, Lövkulla, Mola, Mondola, Veikkola, Kokkola, Askola, Kallola, Ilmola, Skärmola, Sastmola, Rugnola, Skräddarla, Diskarla, Kommarla, Vambula, Teukkula, Filpula, Filpula, Pumpula, Kopula, Raunistula, Hattula, Hornhattula, Käla, Simskäla, Kaxkäla, Holma, Baggholma, Finholma, Björnholma, Asterholma, Horsholma, Torsholma, Nötholma, Strömma, Strömma, Strömma, Strömma, Strömma, Ena, Kajana, Linna, Gullkrona, Tavastrona, Vikbyarna, Snappertuna, Knappa, Vinappa, Sexnappa, Stentorpa, Tara, Svartsmara, Kägra, Knopkägra, Mora, Stormora, Kettilsmora, Bengtsmora, Båtsmora, Antoora, Kärra, Aura, Eura, Kura, Östermyra, Västmyra, Tvära, Tvära, Högsåra, Vasa, Lovisa, Komossa, Uttermossa, Ömossa, Gräsa, Båsa, Måsa, Daglösa, Vargata, Geta, Vreta, Mångstäckta, Harjavalta, Hulta, Hulta, Hulta, Hylta, Kotkaranta, Satakunta, Kota, Mjölbolsta, Posta, Fagersta, Kauttua, Padva, Hova, Lillfinnhova, Storfinnhova, Jurva, Åva, Vänoxa

b

Kivinäbb

d

Jakobstad, Brahestad, Kristinestad, Bergstad, Bergstad, Skavistad, Krokstad, Kyrkstad, Bollstad, Bollstad, Bollstad, Bollstad, Trädbollstad, Björnbollstad, Bredbolstad, Kodbolstad, Högbolstad, Lillbolstad, Källbolstad, Strömbolstad, Enbolstad, Brännbolstad, Tärnbolstad, Torrbolstad, Davidsstad, Nystad, Grönhed, Långsved, Kaland, Hogland, Lemland, Namn från övriga delar av Egentliga Finland, Övriga Finland, Åboland, Lappland, Hammarland, Lumparland, Tavastland, Nyland, Åland, Strand, Strand, Långstrand, Långstrand, Långstrand, Ristrand, Verkstrand, Kapellstrand, Källstrand, Villmanstrand, Söderstrand, Norrstrand, Grind, Grind, Sund, Hagalund, Loviselund, Kroklund, Björklund, Kråklund, Vallgrund, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Sonasund, Grundsund, Mormesund, Klaresund, Kuggsund, Jungsund, Södra Jungsund, Norra Jungsund, Trångsund, Hummelsund, Själsund, Stensund, Kättarsund, Hirsund, Spjutsund, Knivsund, Tervsund, Rösund, Rösund, Västra Rösund, Mjösund, Finby gränd, Backgränd, Kallfjärd, Källfjärd, Västanfjärd, Vittisbofjärd, Lappfjärd, Dragsfjärd, Näse gård, Pojo gård, Pojo gård, Lemo gård, Viborgs gård, Holmagård, Runagård, Kymmenegård, Baggård, Kroggård, Gammelgård, Gammelgård, Gammelgård, Gammelgård, Malmgård, Palmgård, Holmgård, Mangård, Esbogård, Korpogård, Garpgård, Sköldargård, Domargård, Domargård, Domargård, Torsargård, Degergård, Vålö-Östergård, Storgård, Storgård, Villmansgård, Bosgård, Barsgård, Prästgård, Hovgård, Hovgård, Nygård, Nygård, Sjögård, Björnhuvud

e

Bådde, Gullede, Smedsede, Smedsede, Lide, S:t Andree, Österbygge, Käldinge, Seglinge, Enklinge, Pellinge, Sellinge, Villinge, Kumlinge, Steninge, Röringe, Helsinge, Helsinge, Hyvinge, Berge, S:t Marie, Börcke, Rike, Ylike, Norike, Kivike, Söderbirke, Norrbirke, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Böle, Fröj(d)böle, Smedaböle, Sodaböle, Hahkaböle, Soukkaböle, Hinkaböle, Hinkaböle, Brunkaböle, Litslaböle, Hanaböle, Hindraböle, Guntraböle, Basaböle, Kasaböle, Mossaböle, Skavaböle, Kabböle, Labböle, Gibböle, Kobböle, Stubböle, Stubböle, Skräbböle, Haddböle, Joddböle, Joddböle, Broddböle, Kåddböle, Fröjdböle, Bondböle, Bondböle, Londböle, Kosundböle, Gördböle, Skjördböle, Adeböle, Göckeböle, Pelleböle, Djäkneböle, Diskareböle, Kisseböle, Rytteböle, Baggböle, Baggböle, Baggböle, Maggböle, Lillbaggböle, Storbaggböle, Greggböle, Siggböle, Siggböle, Kuggböle, Kuggböle, Kuggböle, Skuggböle, Skäggböle, Skäggböle, Gräggböle, Pungböle, Skogböle, Skogböle, Flugböle, Högböle, Pajböle, Rejböle, Kirakböle, Backböle, Nackböle, Nackböle, Sockböle, Klockböle, Jerckböle, Höckböle, Hännikböle, Kankböle, Frankböle, Lunkböle, Munkböle, Björkböle, Buskböle, Träskböle, Träskböle, Träskböle, Pukböle, Kåkböle, Kråkböle, Fallböle, Tallböle, Skallböle, Billböle, Sillböle, Sillböle, Bollböle, Trollböle, Snällböle, Hjulböle, Kjulböle, Pålböle, Skålböle, Amböle, Bamböle, Bamböle, Bemböle, Hemböle, Timböle, Persomböle, Gumböle, Gumböle, Gumböle, Gumböle, Gumböle, Enböle, Ödanböle, Hajanböle, Genböle, Suksenböle, Lassinböle, Mannböle, Grannböle, Finnböle, Kaukonböle, Vimonböle, Barnböle, Kvarnböle, Järnböle, Björnböle, Ketunböle, Boböle, Toböle, Skoböle, Kokkoböle, Kyrkoböle, Kimoböle, Broböle, Knopböle, Stopböle, Lappböle, Lappböle, Lappböle, Knappböle, Skarpböle, Köpböle, Skräddarböle, Skräddarböle, Skräddarböle, Bagarböle, Skomakarböle, Mackarböle, Dikarböle, Flonkarböle, Junkarböle, Brokarböle, Gislarböle, Domarböle, Skomarböle, Gråmarböle, Skinnarböle, Bisarböle, Kältarböle, Ryttarböle, Skavarböle, Knavarböle, Hovarböle, Svarvarböle, Gästerböle, Dotterböle, Virböle, Karrböle, Starrböle, Sorrböle, Kärrböle, Kurböle, Kurböle, Lurböle, Bjurböle, Tjurböle, Nupurböle, Kanturböle, Kårböle, Kårböle, Tomasböle, Tomasböle, Smedsböle, Smedsböle, Smedsböle, Ingvaldsböle, Erlandsböle, Osmundsböle, Gårdsböle, Gårdsböle, Rådsböle, Häggesböle, Övesböle, Stigsböle, Ringsböle, Norringsböle, Kungsböle, Konungsböle, Konungsböle, Bogsböle, Skogsböle, Skogsböle, Krogsböle, Drygsböle, Aisböle, Risböle, Grisböle, Stocksböle, Viksböle, Alsböle, Alsböle, Olsböle, Balsböle, Dalsböle, Sevalsböle, Mickelsböle, Pålsböle, Pålsböle, Pölsböle, Gamsböle, Strömsböle, Jordansböle, Staffansböle, Langansböle, Håkansböle, Haldensböle, Bjensböle, Stensböle, Stensböle, Stensböle, Svensböle, Vemonsböle, Simonsböle, Tronsböle, Jönsböle, Bosböle, Leivosböle, Gripsböle, Biskopsböle, Biskopsböle, Garsböle, Harsböle, Skarsböle, Rullarsböle, Rullarsböle, Gunnarsböle, Persböle, Andersböle, Andersböle, Andersböle, Hindersböle, Korsböle, Torsböle, Torsböle, Torsböle, Jävursböle, Skörsböle, Vassböle, Vassböle, Flossböle, Jussböle, Ryssböle, Båssböle, Rågetsböle, Bengtsböle, Kitsböle, Breitsböle, Britsböle, Övitsböle, Övitsböle, Brantsböle, Svartsböle, Hertsböle, Härtsböle, Spjutsböle, Markusböle, Rasmusböle, Lavsböle, Gräsböle, Gudlösböle, Antböle, Antböle, Antböle, Myntböle, Martböle, Partböle, Svartböle, Estböle, Bastböle, Fastböle, Rastböle, Holvastböle, Ervastböle, Eistböle, Albrekstböle, Hästböle, Mattböle, Mattböle, Skrattböle, Pettböle, Gottböle, Byttböle, Skyttböle, Åttböle, Jättböle, Slättböle, Koutböle, Kesuböle, Husuböle, Brutuböle, Grevböle, Rävböle, Lövböle, Lövböle, Haxböle, Boxböle, Gråböle, Gråböle, Kymmene, Tvärminne, Åminne, Åminne, Euraåminne, Boe, Molpe, Härpe, Kärpe, Kalmare, Enare, Hennesare, Pedersöre, Esse, Ytteresse, Överesse, Näse, Näse, Näse, Fjällskifte, Lemböte

f

Solf, Östersolf, Västersolf

g

Gäddrag, Kardrag, Strand fjärding, Kaukjärvi fjärding, Jutjärvi fjärding, Korp fjärding, Skaftung, Bredäng, Skogäng, Munkäng, Birkäng, Kyrkäng, Finnäng, Bjursäng, Sjösäng, Skog, Grabbskog, Klobbskog, Rödskog, Nackskog, Tackskog, Billskog, Vällskog, Skinnfällskog, Danskog, Kanskog, Lillkanskog, Storkanskog, Grönskog, Koppskog, Karskog, Skräddarskog, Bolarskog, Harparskog, Söderskog, Klemetskog, Klemetskog, Evitskog, Antskog, Skrittskog, Klövskog, Råskog, Sjöskog, Berg, Berg, Berg, Brendberg, Leineberg, Stångberg, Heikberg, Falkberg, Solberg, Östersolberg, Västersolberg, Limberg, Nordanberg, Sunnanberg, Sunnanberg, Östanberg, Rosenberg, Sundsberg, Johannesberg, Auvaisberg, Johannisberg, Johannisberg, Orisberg, Eskilsberg, Hellsberg, Vilhelmsberg, Strömsberg, Getberg, Borg, Kaggeborg, Björneborg, Björneborg, Raseborg, Viborg, Kronoborg, Kvasborg, Uleåborg

i

Loimijoki, Paljoki, Palojoki, Tarvasjoki, Kovjoki, Veckoski, Söderveckoski, Norrveckoski, Lindkoski, Hirvikoski, Österhirvikoski, Västerhirvikoski, Lövkoski, Tali, Koiraniemi, Tohiniemi, Majniemi, Bolusniemi, Idensalmi, Stormi, Soini, Mustasaari, Härkmeri, Etseri, Öykäri, Blessi, Haapajärvi, Nurmijärvi, Savijärvi, Veckjärvi, Veckjärvi, Valkjärvi, Kalljärvi, Petjärvi, Rusutjärvi, Petäjärvi

k

Åback, Könick, Hilabäck, Ådbäck, Kallbäck, Innanbäck, Skitinbäck, Bobäck, Systerbäck, Skörbäck, Horsbäck, Korsbäck, Svartbäck, Svartbäck, Svartbäck, Svartbäck, Svartbäck, Tjöck, Vik, Vik, Vik, Södrik, Gördavik, Gäddvik, Bredvik, Bredvik, Bredvik, Bredvik, Sköldvik, Sandvik, Sandvik, Gundvik, Södersundvik, Norrsundvik, Hardvik, Nordvik, Ängvik, Långvik, Långvik, Långvik, Söderlångvik, Norrlångvik, Bergvik, Brakvik, Mörkvik, Kråkvik, Jomalvik, Fågelvik, Lillvik, Sillvik, Källvik, Sällvik, Domvik, Nordanvik, Sunnanvik, Sunnanvik, Granvik, Tranvik, Järnvik, Björnvik, Björnvik, Grönvik, Bovik, Kovik, Lappvik, Österlappvik, Fiskarvik, Skinnarvik, Svarvarvik, Tervik, Fagervik, Västervik, Västervik, Virvik, Djurvik, Smörvik, Edsvik, Dragsvik, Dragsvik, Ramsvik, Strömsvik, Stensvik, Torsvik, Störsvik, Båtsvik, Saltvik, Kantvik, Prostvik, Putvik, Båtvik, Sarvvik, Lövvik, Rövik, Spink, Krok, Kivitok, Påskmark, Östermark, Östermark, Västermark, Yttermark, Västra Yttermark, Öster Yttermark, Övermark, Norrmark, Sörmark, Dagsmark, Karlsmark, Svartsmark, Klåsmark, Mörtmark, Lattmark, Påmark, Tackork, Ytterkurk, Överkurk, Ninkosk, Kuskosk, Träsk, Träsk, Träsk, Träsk, Grundträsk, Östanträsk, Västanträsk, Björnträsk, Lappträsk, Överträsk, Överträsk, Vitträsk, Havträsk, Sävträsk, Luk, Dalsbruk, Horslök

l

Dal, Dal, Dal, Dal, Dal, Ermedal, Ridal, Elmdal, Nådendal, Liljendal, Rosendal, Rosendal, Rosendal, Bodal, Lappdal, Degerdal, Hirdal, Lofsdal, Eriksdal, Lassdal, Gussdal, Kalvdal, Rimal, Jöral, Total, Sankt Michel, Mail, Vetil, Nedervetil, Övervetil, Fall, Vikarfall, Degerfall, Kittfall, Bredskall, Leksvall, Kulla bol, Kulla bol, Rasa bol, Skäri bol, Finnvik bol, Dalkar bol, Bakombergs bol, Bessnoos bol, Garps bol, Enhammars bol

m

Svartkam, Malm, Malm, Malm, Kyrkmalm, Ovanmalm, Undermalm, Påvalsmalm, Holm, Kasaholm, Bolstaholm, Kuddholm, Sandholm, Sundholm, Kävlingholm, Ängholm, Ekholm, Birkholm, Lökholm, Hummelholm, Åselholm, Kastelholm, Kilholm, Ernholm, Lånholm, Koppholm, Kalgarholm, Gunnarholm, Kopparholm, Turholm, Haradsholm, Ängsholm, Mielisholm, Stansholm, Korsholm, Hintsholm, Sjusholm, Tostholm, Ytterstholm, Kattholm, Mattholm, Kexholm, Lemsjöholm, Lom, Labbom, Embom, Drombom, Haddom, Sundom, Sundom, Sundom, Östersundom, Västersundom, Yttersundom, Översundom, Bodom, Hardom, Rudom, Kuggom, Vikom, Valkom, Brunkom, Starkom, Bjerkom, Mörskom, Hattalom, Eskilom, Porlom, Gislom, Kärnom, Hopom, Lappom, Garpom, Kärrom, Murom, Jossom, Tetom, Täktom, Mickelspiltom, Pörtom, Bötom, Vekum, Renum, Koum, Ström, Bergström, Finström, Harrström, Bjärström, Grävström

n

Byändan, Storfallan, Skatan, Nabben, Högben, Gammelstaden, Liden, Gamla konungsgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästgårdsbacken, Dalabäcken, Mattbäcken, Mattbäcken, Karelen, Ramsholmen, Strömmen, Lammainen, Branten, Österbotten, Namn från övriga delar av landskapet Österbotten, Kleven, Sandhamn, Mariehamn, Berghamn, Berghamn, Fredrikshamn, Nothamn, Mustfinn, Svetton, Sparvon, Västankvarn, Sockenkvarn, Huskvarn, Raumo landskommun, Kertusbyn, Grän, Ålön

o

Ebbo, Sibbo, Skråbbo, Finbo, Kvarnbo, Esbo, Åbo, Kavaldo, Lundo, Himango, Limingo, Pungalaitio, Ijo, Lojo, Pojo, Karislojo, Laxpojo, Haiko, Slikko, Kolko, Kerko, Masko, Masko, Seuko, Palo, Pensalo, Alglo, Kilo, Illo, Västerillo, Kullo, Kjulo, Innamo, Sydmo, Södmo, Vemo, Eugmo, Teugmo, Högmo, Kimo, Elimo, Kvimo, Kivimo, Hankmo, Österhankmo, Västerhankmo, Karkmo, Iskmo, Vallmo, Sellmo, Stenmo, Jermo, Tirmo, Virmo, Jurmo, Jurmo, Purmo, Ytterpurmo, Munsmo, Larsmo, Petsmo, Jumo, Kumo, Raumo, Lillraumo, Maxmo, Våno, Napo, Vepo, Gölpo, Lumpo, Lappo, Lappo, Lappo, Tappo, Jeppo, Leppo, Ytterjeppo, Överjeppo, Korpo, Sorpo, Koupo, Bro, Landsbro, Lillkyro, Storkyro, Tavastkyro, Reso, Halso, Pito, Kimito, Rimito, Nulto, Kirkkoluoto, Skepparluoto, Haavisto, Lillnevitto, Stornevitto, Levo, Åivo, Kervo, Ytterkervo, Överkervo, Lilltervo

p

Rip, Hyvilemp, Grop, Grop, Läpp, Torp, Torp, Torp, Torp, Torp, Inikorp, Brödtorp, Hellestorp, Bistorp, Olstorp, Rörstorp

r

Lautkangar, Oxkangar, Jungar, Koverhar, Pockar, Kökar, Pemar, Lönnhammar, Grönhammar, Rumar, Kynnar, Vaspar, Högsar, Pensar, Pensar, Reipsar, Vittsar, Kaustar, Koustar, Yttar, Tötar, Svarvar, Utanåker, Östanåker, Ovanåker, Stappåker, Täkter, Lappnor, Pörtnor, Niksor, Storpensor, Åvensor, Linsor, Runsor, Kassor, Vassor, Kaitsor, Karvsor, Järvsor, Anixor, Kärr, Kärr, Kärr, Kärr, Villkärr, Västankärr, Västankärr, Brännkärr, Brokärr, Birkärr, Misskärr, Antkärr, Kastkärr, Mattkärr, Nordsjökärr, Tuckur, Bågaskär, Bodskär, Espingskär, Vargskär, Stenskär, Brunskär, Österskär, Tytärskär, Kyrkosundsskär, Getskär, Seitskär, Lyttskär, Houtskär, Våtskär, Jungfruskär, Bastuskär, Klåvskär, Lövskär, Tessvär, Växär, Hindhår, Bengtsår, Björkör

s

Rabbas, Dobbas, Rembas, Grindas, Pargas, Pargas, Backas, Jockas, Kurkas, Onas, Köpas, Toras, Myras, Påras, Brasas, Nevas, Jorvas, Breds, S:t Johannes, Närpes, Höstves, Gustav Adolfs, Hemmings, Espings, Sperrings, Sperrings, Krogs, Blybergs, Paddais, Muddais, Muddais, Hoggais, Kirjais, Packais, Siikais, Askais, Ruotsalais, Kattilais, Killais, Pakinais, Karinais, Vannais, Gunnarais, Retais, Hietais, Pavais, Oravais, Edis, Hyppeis, Kockis, Druckis, Enontekis, Pikis, Halkis, Selkis, Änkis, Tarkis, Kärkis, Koskis, Koskis, Koskis, Koskis, Soukis, Mielis, Kallis, Vallis, Sålis, Sålis, Niemis, Niemis, Klemis, Salmis, Salmis, Nummis, Nummis, Lämmis, Lembois, Virdois, Tojois, Miemois, Kopois, Martois, Littois, Kärvois, Paipis, Elpis, Lampis, Kuppis, Kuppis, Västerkuppis, Storkuppis, Korpis, Karis, Saris, Saris, Kuris, Såris, Såris, Risis, Kusis, Itis, Patis, Lahtis, Lahtis, Vichtis, Hitis, Hitis, Huktis, Kortis, Västis, Vittis, Pyttis, Kittuis, Poutuis, Kvis, Kivis, Seivis, Palvis, Tyrvis, Järvis, Lylyis, Bocks, Bäcks, Munks, Knarks, Göks, Dals, Räckhals, Sevals, Halvdels, Ingels, Nägels, S:t Bertils, Galls, Tolls, Vols, Vols, Dams, Grams, Malms, Gloms, Storms, Stubbans, Siggans, Vejans, Krejans, Nackans, Mankans, Kalans, Mejlans, Illans, Tillans, Pölans, Lagmans, Lempans, Knappans, Knåpans, Kärrans, Ottrans, Myrans, Basans, Frisans, Grisans, Gassans, Kusans, Gåsans, Oitans, Kaitans, Kuritans, Hemtans, Botans, Gästans, Gästans, Snettans, Jutans, Järvans, Braskens, S:t Mårtens, Hollstens, S:t Karins, Kvigos, Aiskos, Heimos, Ölmos, Örmeros, Knopps, Jerps, Ors, Vars, Sågars, Vikars, Veikars, Junkars, Fiskars, Vittkars, Reimars, Krämars, Skinnars, Skinnars, Gunnars, Gunnars, Gynnars, Slipars, Salpars, Rövars, Stöders, Åkers, Hilapers, Bredfors, Helsingfors, Långfors, Bergfors, Högfors, Högfors, Stockfors, Lillfors, Strömfors, Lappfors, Nederlappfors, Överlappfors, Tammerfors, Abborrfors, Lillabborrfors, Storabborrfors, Bjurs, Paturs, Dåvits, Fants, Ilomants, Tavastehus, Hullus, Lahnus, Purnus, Gustavs, Harvs, Näs, Näs, Näs, Näs, Näs, Frodanäs, Frodanäs, Spakanäs, Obbnäs, Labbnäs, Labbnäs, Labbnäs, Klobbnäs, Stubbnäs, Haddnäs, Kaldnäs, Bodnäs, Tjudnäs, Bobbenäs, Ekenäs, Nickenäs, Possenäs, Magnäs, Iggnäs, Baggnäs, Greggnäs, Siggnäs, Gräggnäs, Långnäs, Långnäs, Långnäs, Borgnäs, Lågnäs, Heinäs, Eknäs, Eknäs, Eknäs, Vacknäs, Räcknäs, Bleknäs, Gerknäs, Gerknäs, Kärknäs, Björknäs, Björknäs, Kråknäs, Tallnäs, Billnäs, Hillnäs, Villnäs, Villnäs, Hällnäs, Lemnäs, Elmnäs, Hormnäs, Gumnäs, Kumnäs, Ämnäs, Sannäs, Sannäs, Lillsannäs, Bennäs, Gennäs, Tennäs, Finnäs, Sonnäs, Grännäs, Grännäs, Grännäs, Grännäs, Grännäs, Grännäs, Trännäs, Bonäs, Bonäs, Monäs, Torbonäs, Hertonäs, Lempnäs, Nämpnäs, Lappnäs, Lappnäs, Lillappnäs, Knåpnäs, Arnäs, Laggarnäs, Rikarnäs, Loskarnäs, Linnarnäs, Kopparnäs, Pantsarnäs, Rövarnäs, Fagernäs, Fagernäs, Degernäs, Östernäs, Västernäs, Ytternäs, Övernäs, Sirnäs, Stornäs, Orrnäs, Norrnäs, Bärnäs, Kårnäs, Vårnäs, Isnäs, Kasnäs, Haraldsnäs, Olofsnäs, Olofsnäs, Ingisnäs, Kajsnäs, Eriksnäs, Munksnäs, Kroksnäs, Hållsnäs, Hommansnäs, Stensnäs, Stensnäs, Hönsnäs, Rosnäs, Biskopsnäs, Orsnäs, Gunnarsnäs, Persnäs, Ybbersnäs, Hindersnäs, Ventersnäs, Korsnäs, Korsnäs, Korsnäs, Korsnäs, Torsnäs, Hurskursnäs, Björsnäs, Fantsnäs, Pörtsnäs, Knutsnäs, Stusnäs, Tolvsnäs, Bläsnäs, Otnäs, Pietnäs, Höstnäs, Mattnäs, Brattnäs, Brattnäs, Kåtnäs, Grevnäs, Rävnäs, Ånäs, Pänäs, Möckelgräs, Kivilös

t

Karvat, Vadet, Strömslandet, Vessölandet, Saverkeit, Gumtäkt, Rejpelt, Kvikant, Soklot, Replot, Pepot, Merikart, Vajpört, Mogenpört, Vattkast, Hangist, Jälist, Skofatt, Nyslott, Bredslätt, Bredslätt, Kyrkslätt, Flyt, Flyt, Hölklöt

u

Nagu, Sagu, Kulju, Reku, Skuru, Attu, Pettu, Pyhänsuu

v

Alhov, Pålarv, Bromarv, Finnarv, Söderarv, Håkansarv, Gåsarv, Terjärv, Kansjärv, Kortjärv

x

Lögedax, Kalax, Kalax, Kalax, Malax, Yttermalax, Övermalax, Petalax, Idlax, Lielax, Pjelax, Veckelax, Nivelax, Tynglax, Rilax, Rilax, Rilax, Haukilax, Kirilax, Sysilax, Taklax, Väcklax, Kärklax, Särklax, Kasklax, Rosklax, Köklax, Lemlax, Numlax, Heinlax, Heinlax, Bolax, Savolax, Hoplax, Lillhoplax, Storhoplax, Lapplax, Lepplax, Korplax, Varlax, Vederlax, Pirlax, Torlax, Märlax, Tjärlax, Kårlax, Hangslax, Halslax, Lillhalslax, Samslax, Roslax, Narslax, Nitlax, Seitlax, Kantlax, Kintlax, Mäntlax, Lotlax, Vestlax, Mustlax, Mästlax, Rättlax, Vättlax, Kvevlax, Kvivlax, Orvlax, Sarvlax, Hirvlax, Hirvlax, Syvälax, Lålax, Vålax, Rölax, Sjölax, Box, Box, Harjux, Noux

y

Olof Staffansons by, Laby, Skrakaby, Vekaby, Aktilaby, Praktilaby, Bålaby, Sonaby, Sunaby, Espaby, Kasaby, Masaby, Masaby, Bläsaby, Labby, Labby, Labby, Vabby, Sibby, Väster-Sibby, Stubby, Keldby, Andby, Endby, Handby, Handby, Sandby, Främmandby, Strandby, Strandby, Bendby, Bondby, Bondby, Sondby, Gundby, Gundby, Sundby, Sundby, Sundby, Sjundby, Germundby, Godby, Rådby, Rödby, Sideby, Gunildeby, Tordeby, Knaggeby, Inbyggeby, Svedjeby, Nackeby, Koskeby, Villeby, Kvilleby, Karleby, Karleby, Karleby, Gamlakarleby, Nykarleby, Kopseby, Josseby, Huseby, Näseby, Matteby, Petteby, Baggby, Siggby, Pigby, Heligby, Heligby, Ingby, Kölingby, Önningby, Helsingby, Helsingby, Södra Helsingby, Norra Helsingby, Skogby, Skogby, Skogby, Skogby, Skogby, Bergby, Bergby, Bergby, Bergby, Borgby, Borgby, Borgby, Mågby, Liby, Kudiby, Friby, Sviby, Pajby, Vejby, Töjby, Backby, Backby, Nickby, Kockby, Bäckby, Bäckby, Bäckby, Bäckby, Vikby, Vikby, Heikby, Vinikby, Jolkby, Tolkby, Mankby, Bronkby, Munkby, Västermunkby, Krokby, Markby, Virkby, Kyrkby, Mörkby, Svenskby, Svenskby, Svenskby, Honskby, Träskby, Träskby, Träskby, Träskby, Träskby, Dalby, Valby, Jomalby, Gebbelby, Medelby, Åggelby, Hangelby, Möckelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Gammelby, Kreppelby, Mejlby, Illby, Kallby, Kapellby, Lillby, Lillby, Lillby, Hullby, Kullby, Bällby, Kållby, Karlby, Dalkarlby, Dalkarlby, Mulby, Lålby, Gölby, Tölby, Malmby, Palmby, Lomby, Romby, Markomby, Numby, Västanby, Västanby, Västanby, Frebbenby, Frenby, Åsenby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Finby, Käinby, Molnby, Tennby, Finnby, Finnby, Finnby, Finnby, Finnby, Monby, Simonby, Simonby, Kvarnby, Kvarnby, Kvarnby, Kvarnby, Kvarnby, Kvarnby, Kvarnby, Österkvarnby, Västerkvarnby, Toby, Landboby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Kyrkoby, Österkyrkoby, Västerkyrkoby, Kronoby, Sipoby, Broby, Broby, Lappby, Karby, Karby, Marby, Marby, Marby, Skräddarby, Skräddarby, Bondarby, Jackarby, Ödkarby, Dalkarby, Dalkarby, Emkarby, Danskarby, Malarby, Bällarby, Domarby, Domarby, Domarby, Domarby, Möllnarby, Mjölnarby, Gennarby, Skinnarby, Skinnarby, Piparby, Lumparby, Fasarby, Vasarby, Kolsarby, Mälsarby, Romsarby, Tosarby, Marsarby, Päsarby, Klåsarby, Österklåsarby, Västerklåsarby, Gretarby, Galtarby, Voltarby, Fastarby, Sutarby, Gerby, Gerby, Söderby, Söderby, Söderby, Söderby, Söderby, Söderby, Söderby, Degerby, Degerby, Degerby, Degerby, Degerby, Ingerby, Gesterby, Gesterby, Gesterby, Gesterby, Listerby, Tjusterby, Tjusterby, Tjusterby, Österby, Österby, Österby, Österby, Österby, Gästerby, Gästerby, Gästerby, Västerby, Västerby, Västerby, Västerby, Västerby, Västerby, Västerby, Västerby, Övervästerby, Ytterby, Ytterby, Överby, Överby, Överby, Överby, Överby, Överby, Morby, Torby, Storby, Storby, Storby, Storby, Orrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Norrby, Kärrby, Kärrby, Kärrby, Kurby, Myrby, Värby, Förby, Förby, Förby, Mörby, Mörby, Björby, Esby, Tomasby, Brasby, Grisasby, Smedsby, Smedsby, Smedsby, Smedsby, Smedsby, Davidsby, Haraldsby, Ragvaldsby, Gildsby, Hindsby, Lindsby, Ulfsundsby, Västersundsby, Edesby, Friggesby, Ängesby, Hellesby, Näfsby, Räfsby, Rangsby, Rangsby, Singsby, Mellungsby, Sottungsby, Krogsby, Krogsby, Myrbergsby, Drägsby, Risby, Rökisby, Österpyttisby, Västerpyttisby, Kyröläisby, Kocksby, Eriksby, Ingvalsby, Ingvalsby, Ingvalsby, Ingvalsby, Påvalsby, Påvalsby, Engelsby, Grelsby, Nilsby, Hällsby, Jällsby, Pålsby, Stålsby, Bölsby, Bölsby, Abramsby, Grimsby, Malmsby, Strömsby, Strömsby, Jordansby, Staffansby, Lagmansby, Hommansby, Ingermansby, Skattmansby, Mårtensby, Mårtensby, Mårtensby, Gudstensby, Svensby, Åminsby, Anders Perssonsby, Dönsby, Övjosby, Knapsby, Biskopsby, Ersby, Karsby, Karsby, Parsby, Olarsby, Gunnarsby, Gunnarsby, Persby, Pedersby, Andersby, Hindersby, Hindersby, Segersby, Immersby, Staversby, Forsby, Forsby, Forsby, Forsby, Forsby, Forsby, Forsby, Forsby, Norsby, Torsby, Nederforsby, Söderforsby, Österforsby, Västerforsby, Överforsby, Dickursby, Rörsby, Björsby, Björsby, Störsby, Massby, Nissby, Klemetsby, Klemetsby, Bengtsby, Bengtsby, Vitsby, Övitsby, Dåvitsby, Fantsby, Grotsby, Sigvartsby, Hertsby, Kyrkslättsby, Tusby, Rousby, Ulvsby, Ulvsby, Näsby, Näsby, Näsby, Näsby, Näsby, Näsby, Väsby, Otby, Otby, Utby, Utby, Voitby, Galtby, Antby, Antby, Pentby, Botby, Trotby, Bertby, Bertby, Bertby, Kurtby, Estby, Tavastby, Tavastby, Tavastby, Tavastby, Vivastby, Distby, Kaustby, Kattby, Mattby, Mattby, Gottby, Kottby, Seutby, Sötby, Rekuby, Ripuby, Karuby, Karuby, Messuby, Brutuby, Saxby, Nyby, Nyby, Nyby, Nyby, Nyby, Nyby, Kullo Nyby, Åby, Öby, Öby, Björköby

ä

Vendelä, Rödilä, Finskilä, Bisilä, Närvilä, Tammikylä, Mäkkylä, Nummenkylä, Hyökkälä, Kylmälä, Mäntsälä, Skyttälä, Elimä, Härmä, Vikperä, Sydänperä, Sydänperä, Linnusperä, Mäkipää, Purunpää, Vahterpää, Alaspää, Pitkäpää

å

Rudå, Sjundeå, Torneå, Lochteå, Helgå, Ingå, Borgå, Kelviå, Pölkå, Nordanå, Sunnanå, Östanå, Finnå, Monå, Pernå, Bjärnå, Vånå, Storå, Vörå, Konungså, Konungså, Pederså, Svartså, Hitå, Svartå

ö

Edö, Edö, Jyddö, Käldö, Skåldö, Sandö, Sandö, Sandö, Sandö, Lindö, Sundö, Germundö, Brändö, Brändö, Brändö, Vårdö, Sördö, Tjudö, Saggö, Älgö, Hangö, Ängö, Långö, Långö, Vargö, Bergö, Bergö, Bergö, Bergö, Rökiö, Iniö, Keistiö, Växiö, Grundsjö, Nordsjö, Älgsjö, Godelsjö, Kolsjö, Lillramsjö, Storramsjö, Östansjö, Finsjö, Aspsjö, Tessjö, Artsjö, Snäckö, Björkö, Björkö, Björkö, Björkö, Björkö, Kaskö, Fiskö, Koskö, Träskö, Tykö, Bondtykö, Kråkö, Sökö, Emsalö, Kuorsalö, Mussalö, Kutsalö, Kejvsalö, Sarvsalö, Påsalö, Möckelö, Äppelö, Föglö, Söglö, Gullö, Äpplö, Karlö, Ålö, Kälö, Mälö, Själö, Lillmälö, Västermälö, Stormälö, Tölö, Stamö, Granö, Svinö, Svinö, Hamnö, Finnö, Finnö, Finnö, Finnö, Katternö, Bänö, Vänö, Dånö, Koppö, Aspö, Aspö, Löpö, Barö, Sondarö, Dalkarö, Sommarö, Sommarö, Sommarö, Sommarö, Krämarö, Kopparö, Kopparö, Löparö, Jussarö, Klåsarö, Harvarö, Fagerö, Degerö, Degerö, Ekerö, Eckerö, Innerö, Karperö, Ytterö, Haverö, Överö, Kurö, Kyrö, Kyrkogårdsö, Rödsö, Kärlingsö, Kungsö, Gäddbergsö, Flisö, Moisö, Isaksö, Mickelsö, Kallsö, Hellsö, Drumsö, Strömsö, Hermansö, Odensö, Östensö, Trunsö, Biskopsö, Biskopsö, Persö, Hummersö, Lempersö, Gästersö, Ulversö, Korsö, Torsö, Järsö, Järsö, Järsö, Bussö, Ryssö, Klemetsö, Kättilbotsö, Busö, Husö, Husö, Elvsö, Utö, Töftö, Kitö, Gyltö, Lillgyltö, Sältö, Lypertö, Hjortö, Bastö, Bastö, Medvastö, Halstö, Borstö, Kustö, Hästö, Hästö, Hästö, Prästö, Bråttö, Båtö, Nåtö, Nåtö, Skarpnåtö, Bråtö, Ytterbråtö, Överbråtö, Bötö, Nötö, Nötö, Lavö, Grevö, Edsevö, Tovö, Tjuvö, Lövö, Lövö, Boxö