Beskrivning

Fi. *Kaskisaari, av kaski ’sved’, i västfinska dialekter även ’ungbjörk’, och saari ’holme’. Thors 1972:9, Pitkänen 1985:194.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kaskesareby 1514 – 1517

Kaskisor

Kassor 1558

Andra språk

Finska: Kaskisaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.