Beskrivning

Namnet kan vara en svensk bildning genom att fi. perä har lånats in i sv. dial. i betydelsen ’ände, det innersta av en vik’. Vokalförkortningen har motsvarigheter i ortsdialekten. Naert 1995:73,136. Den innersta delen av Gammelviken avses väl i så fall. Är namnet från början finskt står olika tolkningsmöjligheter till buds vad fl. beträffar, t.ex. viita ’ung lövskog’. Pitkänen 1985:150 (som även beaktar den svenska möjligheten).

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wijperä 1693

Wijkpärä 1698

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.