Beskrivning

Den åsyftade viken anses vara den som i dag heter Österviken. Den nådde på 1000-talet betydligt längre inåt land. Av fl. att döma har området på något sätt varit anknutet till kyrkan. Prost förekommer även som binamn.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Proestebol 1463

Prostewichboll 1464

Proestewick 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.