Beskrivning

Namnet på sundet och senare byn innehåller önamnet Tervo, nu Stortervolandet. Att döma av skrivningen 1540 kan namnet antas ha med terva ’tjära’ att göra. Ön har varit en av socknens skogrikaste öar, varför tjärbränning har kunnat försiggå där. Formen på -o har kanske uppstått genom fsv. böjning i genitiv av den gamla fl. Terva, sedan en ursprunglig finsk efterled översatts eller bytts ut. Jfr Pitkänen 1985:270 f. Uttalet och vissa gamla belägg tillåter att Tarva- ansätts som utgångsform. I så fall kan namnet föras till en annan namngrupp, ursprungligen minnande om jakt på älg, men tidigt även som tillnamn. Uusi suomalainen nimikirja: Tarvainen.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Terffua sund 1514

Tarffue sund 1518 – 1520

Terffuesunnd 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.