Beskrivning

Korpos västligaste by. Den har fram till mitten av 1800-talet tillhört Kökar, vilket förklarar namngivningen. Fortelius 1999:55.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.