Beskrivning

Se Solberg.

Äldre belägg

Öster Salbergh 1546

Se även

Solberg Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.