Beskrivning

Sl. -borg har ansetts vittna om en befästning i Kyrkbyn, vars namn ett par gånger ersätts med Kaggeborg på 1500-t. Vad fl. beträffar finns olika möjligheter. Både Kagge och Knagge kan ha varit personsyftande med diverse grundbetydelser. Ordet kagge ’tunna’ kan också avse ’litet fartyg’ (SAOB, Brenner 1936a:477).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Kaggeborgh 1551

Knaggeborg 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.