Äldre belägg

Gördawiik 1405

Giordewijka bol 1451

Gördewijk 1527 *

Gördauik bol 1540

Se även

Gördböle Sastmola

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.