Beskrivning

Någon tolkning har inte framlagts. Ett i södra Tavastland förekommande personnamn Hiiroi kan nämnas såsom tänkbar fl., sl. i så fall kanske översatt eller tillagd av sv. nabor.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Äldre belägg

Hijrendaall 1540

Hirendal 1541

Hijrendall 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.