Beskrivning

Byn ligger på Orslandet, motsvarande Horinsaræ i 1200-talsitinerariet. Man tänker sig här ett *Oriinsaari (Granlund 1963) eller *Orhinsaari (Ritva Liisa Pitkänen) ’Hingstön’ som utgångsform. Bynamnet tänkes återgå på önamnet, vilket i så fall har utsatts för stark nedslitning, eller är snarare utlöst ur detta efter mönstret av Bjurs, Rövars. Orsnäs i Lojo antas innehålla mansnamnet Osorg, som är belagt i Ingå (Granlund anfört arbete, fotnot).

Källor

Granlund, Åke, 1963: Nylandsdelen av det danska itinerariet. I: Namn och bygd 50, s. 135–162.

Äldre belägg

Oris bol 1451

Oorss 1534

Oorsz 1540

Se även

Bjurs Ingå

Orsnäs Lojo

Rövars Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.