Se även

Jävursböle Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.