Äldre belägg

Johannisberg 1618

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.