Beskrivning

Sl. är fi. laksi, numera lahti, ’vik’. Fl. är oklar, men kan vara t.ex. en finsk form av mansnamnet Birger (Piri m.fl.). Det finns också en finsk personnamnsstam *Piira-, sammanställd med det ryska Spiridon. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Piglaxby 1540

Pirlarby 1541

Pirlaxby 1543

Pilaxby 1545

Pirlax 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.