Beskrivning

Sannolikt av ett finskt *Ylijoki ’den övre ån’ eller snarare ’norra ån’. Namnet har åsyftat Nyängsbäcken. Byns granne i söder är Norike. Kepsu knyter an till ett bynamn Yllikäinen i sydvästra Finland (2005:47). Suomalainen paikannimikirja föredrar härledning från -joki för både Ylike och Norike.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Äldre belägg

Ylikesby 1540

Yliche

Ylikeby 1544

Ylijche 1545

Ylickå 1555

Se även

Norike Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.