Äldre belägg

Långeswedh 1567

Långsuedh 1588

Se även

Hindhår Borgå

Tjusterby Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.