Äldre belägg

Longuick 1540

Andra språk

Finska: Lanviiki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.