Beskrivning

Granholm finner med all rätt att namnet har formen av en dativ pluralis, men har ingen förklaring till helheten. Namnen på -om utgår i södra Finland inte sällan från personbeteckningar och avser gårdar. Tillnamnen Mur är känt i Finland: Hannis Mwr, borgare i Åbo 1451, Swen Mur 1505 i Åbo, även Gothschalk Mwr 1459 i Stockholm (Sveriges medeltida personnamn, arkiv). Både detta och finska motsvarigheter som Muuro, Muura, Muuri hör samman med sv. mur, murmästare och med tyska namn som Maura, Muricke m.fl. Pitkänen 1985:301 och hänv. Uusi suomalainen nimikirja: Muurinen.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Sveriges medeltida personnamn: ordbok. Utg. Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn och Vitterhetsakademiens personnamnskommitté. Uppsala 1967 –.

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Mwrom

Murom 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.