-om

Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Förekomster

Åboland

Finby: Murom Korpo: Lom Nagu: Vikom Pargas: Kärnom

Egentliga Finland

Kustö: Kärrom Lundo: Lundo

Nyland

Borgå: Ebbo Bromarv: Täktom Ekenäs: Sundom Esbo: Bodom , Finnå , Kilo Helsinge: Sundom , Västersundom Karis: Starkom Lappträsk: Porlom , Rudom Liljendal: Drombom , Embom , Eskilom , Garpom , Hopom , Mickelspiltom Mörskom: Labbom , Mörskom Pernå: Gislom , Haddom , Hardom , Jossom , Kuggom , Sparvon , Svetton , Tetom , Valkom Pojo: Brunkom Sibbo: Hattalom , Östersundom Sjundeå: Bjerkom Strömfors: Lappom

Österbotten

Bötom: Bötom Pörtom: Pörtom Solf: Översundom , Sundom , Yttersundom Tjöck: Påskmark

Kartan kommer att få svensk text inom kort.