Beskrivning

Till grund för Västersundom liksom för Östersundom i Sibbo ligger ett osammansatt Sund, som även är belagt som namn i Sundom eller Sund fjärding i Sibbo. Om två olika byar hetat Sund eller bara en som delats är oklart. De väderstrecksbetecknande förlederna har hur som helst en särskiljande uppgift. Se även Inbyggeby.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Äldre belägg

Westersundom 1347 *

Vestersundom 1540

Sundom 1567

Se även

Inbyggeby Helsinge

Östersundom Sibbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.