Beskrivning

Staden Helsingfors grundades vid Helsingåns mynning, nuvarande Vanda ås. Men redan nittio år senare flyttades Helsingfors några kilometer närmare havet. Benämningen Gamla Helsingfors förekommer 1639.

Namnelement

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

Äldre belägg

Gammelstads 1703

Se även

Helsingfors Helsingfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.