Beskrivning

Ett finskt namn bildat med bebyggelsesuffixet -la till ett personnamn Kona, (Kono), som ytterst återgår på grekiskans Konon (Ritva Liisa Pitkänen). Kepsu tänker sig ett finskt personnamn Konho och en utgångsform Konhola. (2005:104).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Äldre belägg

Konalby 1540

Konall 1555

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.