Åland

Åland
Brändö: Asterholma, Åva, Baggholma, Björnholma, Brändö, Fiskö, Hullberga, Jurmo, Korsö, Lappo, Nötholma, Torsholma
Eckerö: Backa, Björnhuvud, Böle, Eckerö, Finbo, Kyrkoby, Marby, Överby, Storby, Torp
Finström: Ämnäs, Åttböle, Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolstad, Finström, Gibböle, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Öja, Östanåker, Pålsböle, Pettböle, Rågetsböle, Skräddarböle, Stålsby, Strömsvik, Svartsmara, Tärnbolstad, Tjudö, Torrbolstad, Västanträsk
Föglö: Bänö, Björkör, Björsboda, Brändö, Bråttö, Degerby, Finholma, Flisö, Föglö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Järsö, Jyddö, Kallsö, Klåvskär, Nötö, Överö, Sanda, Skogboda, Sommarö, Sonnboda, Stentorpa, Ulversö, Vargskär
Geta: Bolstaholm, Dånö, Finnö, Geta, Grävström, Greggnäs, Höckböle, Isaksö, Kävlingholm, Kodbolstad, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö
Hammarland: Äppelö, Boda, Bovik, Bredbolstad, Byttböle, Djäkneböle, Drygsböle, Frebbenby, Hammarland, Hellesby, Kattby, Knavarböle, Kråkböle, Lillbolstad, Mörby, Näfsby, Nordanberg, Östanträsk, Posta, Sålis, Skarpnåtö, Strömma, Torp, Västmyra
Jomala: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gesterby, Gölby, Gottby, Grind, Hammarudda, Hindersböle, Ingby, Jättböle, Jomala, Jomalby, Kalmare, Karrböle, Kila, Kungsö, Långnäs, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Ödanböle, Önningby, Överby, Övernäs, Rasmusböle, Ringsböle, Södersunda, Sviby, Torp, Ulvsby, Vargsunda, Västansunda, Ytterby, Ytternäs
Kökar: Finnö, Hamnö, Hellsö, Karlby, Kökar, Kyrkogårdsö, Österbygge, Överboda
Kumlinge: Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge
Lemland: Bengtsböle, Bistorp, Björklund, Flaka, Granboda, Haddnäs, Hellestorp, Järsö, Knutsboda, Lemböte, Lemland, Nåtö, Norrby, Rörstorp, Söderby, Västeränga, Vessingsboda
Lumparland: Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumparland, Lumpo, Norrboda, Svinö
Mariehamn: Mariehamn
Saltvik: Antböle, Åsgårda, Bertby, Borgboda, Boxö, Daglösa, Dal, Eda, Främmandby, Germundö, Grän, Haga, Haraldsby, Hjortö, Hullby, Kroklund, Kuggböle, Kvarnbo, Laby, Lagmansby, Långbergsöda, Lavö, Lavsböle, Liby, Näs, Ödkarby, Ovanåker, Rangsby, Ryssböle, Ryssö, Saggö, Sålis, Saltvik, Sonröda, Strand, Strömma, Syllöda, Tängsöda, Toböle, Vassböle
Sottunga: Finnö, Hästö, Husö, Mosshaga, Sottunga
Sund: Berg, Björby, Björsnäs, Brännbolstad, Domarböle, Finby, Gesterby, Gunnarsby, Högbolstad, Hulta, Jussböle, Kastelholm, Kulla, Lappböle, Lövvik, Mångstäckta, Övesböle, Persby, Persnäs, Prästö, Rosenberg, Sibby, Smedsböle, Strömbolstad, Sund, Sundby, Svensböle, Tjudnäs, Tosarby, Tranvik, Träsk, Väster-Sibby, Vivastby
Vårdö: Ängö, Bergö, Bussö, Grundsunda, Listerby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla, Töftö, Vårdö, Vargata

Åboland

Åboland
Kimitoön: Albrekstböle, Båtkulla, Berga, Bergö, Billböle, Biskopsö, Bjensböle, Björkboda, Bogsböle, Bolax, Böle, Böle, Brännboda, Branten, Brokärr, Dalby, Dalkarlby, Dals, Dalsbruk, Degerdal, Dragsfjärd, Eknäs, Elmdal, Engelsby, Finsjö, Flugböle, Fröj(d)böle, Galtarby, Gammelby, Genböle, Gesterby, Gölpo, Gräggnäs, Gräsböle, Gundby, Hammarsboda, Helgeboda, Hertsböle, Hitis, Högmo, Högsåra, Holma, Hova, Hulta, Illo, Kåddböle, Kalkila, Kårkulla, Kärra, Kasnäs, Kastkärr, Kaxkäla, Kila, Kimito, Kobböle, Koustar, Kråkvik, Kuggböle, Kulla, Kvarnböle, Kyrkoby, Kyrkosundsskär, Labbnäs, Labböle, Lamkulla, Långnäs, Lappdal, Lemnäs, Lillfinnhova, Lillvik, Linnarnäs, Lövböle, Majniemi, Makila, Måsa, Mattböle, Mattkärr, Misskärr, Mjösund, Nivelax, Nordanå, Nordvik, Norrlammala, Norrlångvik, Norrsundvik, Ölmos, Orrnäs, Östanå, Östermark, Pajböle, Påvalsby, Pederså, Pörtsnäs, Prästgården, Pungböle, Purunpää, Reku, Rosala, Rosendal, Rövik, Rudå, Rugnola, Sirnäs, Sjölax, Skäggböle, Skålböle, Skarpböle, Skinnarvik, Skoböle, Skog, Skogsböle, Skräddarböle, Smedaböle, Smedsböle, Smedskulla, Söderby, Söderlammala, Söderlångvik, Södersundvik, Söglö, Stenmo, Storfallan, Storfinnhova, Stubbnäs, Stusnäs, Sunnanå, Tappo, Tavastrona, Tjuda, Tolvsnäs, Torsböle, Träskböle, Träskö, Trotby, Tynglax, Vänö, Vänoxa, Västanfjärd, Västankärr, Västerillo, Västermark, Vestlax, Vik, Viksvidja, Villkärr, Vreta, Ytterkulla
Pargas stad: Ålön, Änkis, Antböle, Äpplö, Åselholm, Aspö, Attu, Åvensor, Backas, Bendby, Berghamn, Berghamn, Birsala, Bisarböle, Biskopsö, Björkö, Björkö, Björkö, Bjursäng, Bläsnäs, Boda, Bodnäs, Böle, Böle, Bollböle, Bollstad, Bonäs, Borstö, Brattnäs, Brunskär, Dalkarlby, Degerby, Degerfall, Domarby, Druckis, Ekholm, Elvsö, Ernholm, Ersby, Fagerkulla, Fallböle, Finby, Finby, Finnö, Galls, Galtby, Gammelgård, Garsböle, Gästerböle, Gräggböle, Grännäs, Granvik, Grisböle, Gullkrona, Gundvik, Gunnarsnäs, Gyltö, Gyttja, Haga, Hangslax, Haradsholm, Haverö, Havträsk, Heisala, Hoggais, Högsar, Hönsnäs, Houtsala, Houtskär, Hummelholm, Hyppeis, Hyvilemp, Inikorp, Iniö, Innamo, Jälist, Järvis, Järvsor, Jermo, Jumo, Jungfruskär, Jurmo, Kalax, Käldinge, Käldö, Kalgarholm, Källvik, Kälö, Kapellstrand, Karby, Kårlax, Kärnom, Kärvois, Kassor, Keistiö, Killais, Kirjais, Kirjala, Kittuis, Kivimo, Kivis, Klobbnäs, Kojkulla, Kölingby, Kolko, Kopois, Kopparholm, Kopparö, Korpo, Korpogård, Korsnäs, Koum, Koupo, Krok, Kura, Kurkas, Kvivlax, Kyrkäng, Laggarnäs, Lampis, Lånholm, Lapplax, Lemlax, Lempersö, Lempnäs, Levo, Lielax, Lillby, Lillgyltö, Lillmälö, Lilltervo, Limberg, Linsor, Lofsdal, Lökholm, Lom, Loskarnäs, Mågby, Mälö, Markomby, Masko, Mattholm, Mattnäs, Medelby, Mielis, Mielisholm, Mörkby, Mörkvik, Mossala, Muddais, Munkbacka, Mustfinn, Myrby, Nagu, Näsby, Nåtö, Nederkirjala, Nickenäs, Nilsby, Norrby, Norrby, Nötö, Nulto, Olofsnäs, Ontala, Österskär, Packais, Pargas, Parsby, Pensar, Pensar, Petteby, Piparby, Pito, Pjukala, Pölsböle, Poutuis, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prostvik, Pyhänsuu, Qvidja, Retais, Risis, Rosklax, Roslax, Rövarnäs, Rumar, Samslax, Sandholm, Sandö, Sandvik, Såris, Såris, Saverkeit, Seivis, Sellmo, Sexnappa, Siggnäs, Sildala, Simonby, Simonby, Själö, Skärmola, Skofatt, Skogböle, Skråbbo, Skräbböle, Skyttala, Skyttböle, Söderby, Söderby, Sommarö, Sördö, Sorpo, Spink, Stenskär, Storgård, Stormälö, Storpensor, Strandby, Strandby, Strömma, Sunnanberg, Sydänperä, Sydänperä, Sydmo, Sysilax, Syvälax, Tackork, Tara, Tennäs, Tennby, Tervsund, Tojois, Toras, Träsk, Träskby, Trunsö, Utö, Väcklax, Vallis, Vallmo, Vannais, Våno, Väsby, Västermälö, Vattkast, Vepo, Vidkulla, Vikom, Vikperä, Vinappa, Ybbersnäs, Yttar, Ytterstholm
Salo: Aisböle, Bastböle, Domarby, Falkberg, Finby, Finnarv, Förby, Gråböle, Hakkala, Hästö, Heikberg, Kolsjö, Kota, Mondola, Murom, Niksor, Norrby, Pensalo, Pettu, Siksala, Smedsby, Söderby, Stensnäs, Sutarby, Tessvär, Verkstrand

Egentliga Finland

Namn från övriga delar av Egentliga Finland
Åbo: Åbo, Kuppis, Patis, Raunistula, S:t Marie
Aura: Aura
Gustavs: Bleknäs, Boda, Böle, Elmnäs, Fagernäs, Godelsjö, Grönvik, Gunnarais, Gustavs, Löpö, Lypertö, Partböle, Sjusholm, Skepparluoto, Stansholm, Strömma, Vartsala, Västerby
Kimitoön: Sandö
Letala: Letala
Lundo: Lundo
Masko: Askais, Lemsjöholm, Masko, Villnäs
Nådendal: Brunnila, Hanga, Heinäs, Kintlax, Nådendal, Pakinais, Pavais, Rimito, Rödilä, Ruotsalais
Nystad: Birkholm, Kaland, Kuddholm, Nystad, Sundholm, Torlax
Pemar: Böle, Diskareböle, Hahkaböle, Hellsberg, Pemar, Skörbäck
Pöytis: Karinais
Reso: Reso
S:t Karins: Ämboda, Åminne, Auvaisberg, Böle, Buckila, Bussila, Finby, Finby, Haga, Harvarö, Hirsund, Jerckböle, Kärrom, Korsnäs, Krogsby, Krogsby, Kustö, Lillby, Littois, Munkäng, Pikis, Rävnäs, S:t Karins, Storby, Storgård, Träskby
S:t Mårtens: S:t Mårtens
Sagu: Adeböle, Åkers, Alsböle, Amböle, Birkärr, Bosböle, Brännkärr, Britsböle, Broddböle, Dal, Danskulla, Dikarböle, Eistböle, Eknäs, Finnkulla, Finskilä, Flossböle, Fougdila, Fröjdböle, Gripsböle, Gussdal, Haddböle, Halslax, Handby, Hännikböle, Hemböle, Hintsholm, Holvastböle, Iggnäs, Kältarböle, Kärkis, Kärknäs, Kasklax, Kavaldo, Kitsböle, Knappböle, Knutsnäs, Koppholm, Korsnäs, Koskis, Kosundböle, Koutböle, Kråknäs, Kuggböle, Kvilleby, Lämmis, Lattmark, Lautkangar, Liden, Lillby, Lillhalslax, Lurböle, Mannböle, Martböle, Mattböle, Narslax, Österkulla, Paddais, Pukböle, Rikarnäs, Rölax, Runagård, Ruskulla, Ryttarböle, Sagu, Skörsböle, Slättböle, Smörvik, Sodaböle, Södmo, Sorrböle, Stångberg, Stappåker, Steninge, Strömsböle, Sunnanberg, Svartsböle, Tallböle, Timböle, Tomasböle, Torsböle, Träskby, Uotkulla, Västerkulla, Västis, Viksböle
Salo: Barnböle, Bjärnå, Boböle, Bondböle, Bondtykö, Breitsböle, Broända, Ekkulla, Ervastböle, Finnäng, Foudila, Gästerby, Germundsvidja, Helgå, Hinkaböle, Hirvlax, Kanturböle, Kaukonböle, Ketunböle, Kirakböle, Krogsböle, Långvik, Lappnäs, Lassinböle, Lemo gård, Lide, Lillappnäs, Lillbaggböle, Litslaböle, Lövböle, Mackarböle, Muddais, Näse gård, Överby, Pojo gård, S:t Bertils, Saris, Skinnfällskog, Soukkaböle, Storbaggböle, Strömma, Suksenböle, Tykö, Viborgs gård
Tarvasjoki: Tarvasjoki
Tövsala: Helsinge, Kättarsund, Kyrö, Östansjö, Tövsala
Vemo: Bergvik, Vemo
Virmo: Virmo

Nyland

Nyland
Askola: Askola, Byändan, Hovarböle, Jerps, Jordansböle, Knarks, Kortis, Monby, Stigsböle, Vacknäs
Borgå: Åby, Åminsby, Andersböle, Bäckby, Baggböle, Bengtsby, Bergby, Bergstad, Björkbacka, Bjurböle, Boe, Böle, Borgå, Bosgård, Brasas, Brattnäs, Dobbas, Domargård, Drägsby, Ebbo, Eknäs, Emsalö, Eriksdal, Estbacka, Fagersta, Finnby, Gäddrag, Gamla konungsgården, Gammelbacka, Gammelgård, Grännäs, Grindas, Haga, Haiko, Haraldsnäs, Hattula, Hentala, Hindhår, Hommansnäs, Hornhattula, Huktis, Hummelsund, Illby, Jackarby, Järnböle, Johannisberg, Kåkböle, Kalax, Kallola, Kardrag, Karleby, Kärrby, Karsby, Kerko, Kiala, Klemetsby, Korp fjärding, Kråkö, Kreppelby, Kroksnäs, Kuggsund, Kullo, Kullo Nyby, Kurböle, Kuris, Långsved, Londböle, Mickelsböle, Molnby, Munkby, Näsby, Näse, Norike, Norrveckoski, Nygård, Olstorp, Orrby, Pellinge, Pepot, Pirlax, Prästgårdsbacken, Ramsholmen, Renum, Sannäs, Saxby, Seitlax, Siggböle, Sillvik, Skavarböle, Skinnarbacka, Sköldvik, Söderveckoski, Sondby, Sparvbacka, Stensböle, Strömsberg, Sundö, Svartbäck, Svartså, Tarkis, Teisala, Tirmo, Tjusterby, Torasbacka, Vålax, Varlax, Västerby, Västermunkby, Veckjärvi, Veckoski, Vessölandet, Virvik, Ylike
Borgå landskommun: Onas
Borgnäs: Borgnäs, Halkis, Kopseby, Lövkoski, Ninkosk
Buckila: Buckila, Kandila, Torp
Esbo: Backby, Basans, Bemböle, Bengtsby, Biskopsby, Björnvik, Bodom, Bolarskog, Böle, Bölsby, Börcke, Braskens, Bredvik, Dåvitsby, Distby, Esbo, Esbogård, Espaby, Fantsby, Finnå, Finnvik bol, Forsbacka, Frisans, Frisbacka, Gäddvik, Gammelgård, Gloms, Gräsa, Gudsbacka, Gumböle, Gunnars, Hagalund, Haldensböle, Hemtans, Ingvalsby, Kaitans, Källbolstad, Källstrand, Kärr, Karvasbacka, Kilo, Klobbskog, Kockby, Köklax, Konungsböle, Kurtby, Kvarnby, Kvisbacka, Kyrkbacka, Lahnus, Lövkulla, Luk, Mäkkylä, Mankans, Mankby, Mårtensby, Mattby, Moisö, Morby, Mulby, Myntböle, Niemis, Noux, Numby, Nupurböle, Nyby, Oitans, Olarsby, Otnäs, Prästgården, Rilax, Rödskog, Rytteböle, Seutby, Skogby, Skrakaby, Smedsby, Snettans, Söderskog, Södrik, Sökö, Sommarö, Sötby, Sperrings, Stensvik, Storhoplax, Svinö, Tackskog, Träskända, Träskby, Urberga, Vällskog, Vemonsböle, Vitsby
Grankulla: Grankulla
Hangö: Bengtsår, Hangö, Lappvik, Sandö, Täktom, Tvärminne
Helsingfors: Åggelby, Baggböle, Bocksbacka, Borg, Botby, Brändö, Degerö, Domarby, Drumsö, Forsby, Gammelstaden, Grannböle, Gumtäkt, Heikby, Helsingfors, Hertonäs, Hindersnäs, Hoplax, Husö, Kånala, Kårböle, Kottby, Lillhoplax, Malm, Mejlans, Mellungsby, Munksnäs, Nackböle, Nordsjö, Nordsjökärr, Norringsböle, Nyby, Östersundom, Rastböle, Rökisby, Sandhamn, Skomakarböle, Staffansby, Stensböle, Tali, Tölö, Tomtbacka, Turholm, Vik, Villinge
Hyvinge: Hyvinge
Ingå: Älgsjö, Ålkila, Ålö, Backa, Bakombergs bol, Barö, Bastö, Berg, Billskog, Bjurs, Böle, Bollstad, Botans, Breds, Bredslätt, Dal, Dal, Dams, Degerby, Degerö, Domarby, Enhammars bol, Ermedal, Espings, Fagervik, Finnböle, Finnpada, Flyt, Förby, Fotebacka, Fredagskulla, Gårdsböle, Garps bol, Gåsans, Gassans, Gördavik, Gråmarböle, Grönhed, Grottbacka, Gumböle, Gummarsbacka, Gunnarsböle, Haga, Halvdels, Hirdal, Hovgård, Illans, Ingå, Ingarskila, Innanbäck, Jävursböle, Joddböle, Johannesberg, Jutans, Kaggeborg, Kalkulla, Kämpbacka, Kärr, Kettilsmora, Knåpans, Knappa, Kocksby, Kopparnäs, Krämars, Kulla, Kurböle, Kusans, Kyrkby, Kyrkkulla, Lågnäs, Långvik, Lappby, Lillramsjö, Linkulla, Maggböle, Malm, Mossaböle, Näs, Olof Staffansons by, Ors, Österby, Österkulla, Östernäs, Östersolberg, Otby, Pålsböle, Prålsbacka, Prästgården, Rådkila, Rankila, Risböle, Rövars, Sågars, Siggböle, Skäri bol, Solberg, Sonasund, Stormora, Storramsjö, Strand, Ström, Stubböle, Svartbäck, Svenskby, Täkter, Torbacka, Tordeby, Torp, Tostholm, Tvära, Utanåker, Vålö-Östergård, Vars, Vassböle, Västanby, Västankvarn, Västerby, Västerkulla, Västernäs, Västersolberg
Kouvola: Elimä, Filpula, Tavastby
Kyrkslätt: Abramsby, Ådbäck, Alsböle, Ängvik, Aspsjö, Båtvik, Bergstad, Bergström, Bessnoos bol, Biskopsböle, Blessi, Bobäck, Bodkulla, Böle, Bondarby, Brendberg, Bro, Danskarby, Dåvits, Domarkulla, Domvik, Edis, Edö, Estby, Evitskog, Finnby, Finnsbacka, Friggesby, Frodanäs, Gavelsbacka, Gesterby, Getbacka, Getberg, Gillobacka, Grams, Grännäs, Grundträsk, Gudlösböle, Gumbacka, Gunnarsby, Gunnarskulla, Haapajärvi, Häggesböle, Hällnäs, Hila, Hilabäck, Hilapers, Hindersby, Hirsala, Honskby, Hullus, Ingels, Ingvalsby, Järsö, Jolkby, Jorvas, Junkars, Kalljärvi, Kanskog, Kantvik, Kärrans, Karuby, Kattholm, Kauhala, Kivike, Knappans, Knopps, Kolsarby, Köpas, Korkkulla, Koskis, Krogs, Kuritans, Kvarnby, Kvasborg, Kvis, Kylmälä, Kyrkbacka, Kyrkslätt, Kyrkslättsby, Långstrand, Lappböle, Leivosböle, Lillkanskog, Loviselund, Marsarby, Masaby, Mattby, Medvastö, Munkkulla, Nägels, Näse, Navala, Nissby, Notbacka, Obbnäs, Oitbacka, Örmeros, Österby, Överby, Överkurk, Pålsby, Petäjärvi, Porkala, Putvik, Rampulbacka, Rembas, Rilax, Rödby, Rullarsböle, Sarvvik, Sevals, Skinnars, Skräddarby, Skyttkulla, Smedsby, Smedsede, Sperrings, Storkanskog, Storms, Strömsby, Stubbans, Sunaby, Sundsberg, Tammikylä, Tillans, Tolls, Torsvik, Träskby, Tvära, Ulfsundsby, Värby, Vårnäs, Vaspar, Veikkola, Vilhelmsberg, Vittkars, Vitträsk, Vols, Ytterkurk
Lappträsk: Bäckby, Böle, Forsby, Harsböle, Hindersby, Ingermansby, Kapellby, Kimoböle, Labby, Lappträsk, Lindkoski, Norrby, Pockar, Porlom, Rudom, Träsk, Vasarby
Lojo: Aktilaby, Biskopsnäs, Böle, Bolusniemi, Diskarla, Elpis, Gammelby, Gerknäs, Gunnars, Hajanböle, Hietais, Hitis, Högfors, Jönsböle, Karislojo, Kärr, Kittfall, Koskis, Kusis, Kyrkstad, Långvik, Laxpojo, Lindkulla, Lojo, Lönnhammar, Lylyis, Malmby, Mårbacka, Mustlax, Nummis, Nyby, Öby, Orsnäs, Pietnäs, Rättlax, Skräddarla, Sockenkvarn, Stornäs, Tallnäs, Tötar, Vabby, Valby, Vejby, Vendelä, Virkby, Vols, Voltarby
Lovisa: Ånäs, Andersby, Antby, Bäckby, Bagarböle, Baggböle, Baggnäs, Bergby, Björkböle, Björnvik, Blybergs, Böle, Böle, Bondby, Bronkby, Degerby, Drombom, Edö, Embom, Enböle, Erlandsböle, Eskilom, Fantsnäs, Fasarby, Finnby, Finnby, Forsby, Gäddbergsö, Gammelby, Gammelby, Gammelgård, Garpgård, Garpom, Gerby, Gislarböle, Gislom, Greggböle, Grevböle, Grimsby, Grisasby, Gunildeby, Haavisto, Haddom, Hardom, Härpe, Helsingby, Hemmings, Holmgård, Hommansby, Hopom, Hormnäs, Horslök, Idlax, Ingerby, Ingvaldsböle, Isnäs, Jossom, Junkarböle, Jutjärvi fjärding, Kabböle, Kajsnäs, Kärlingsö, Kärpe, Kärrböle, Kärrby, Keitala, Kejvsalö, Köpbacka, Kulla, Kullby, Kungsböle, Kuskosk, Kyrkoby, Labbnäs, Labby, Labby, Landboby, Lappnor, Lappom, Lassdal, Liljendal, Lillabborrfors, Lovisa, Malmgård, Malmsby, Marby, Märlax, Mästlax, Mickelspiltom, Munkböle, Näsby, Näse, Nederforsby, Österforsby, Ottrans, Överforsby, Pålböle, Påsalö, Påvalsby, Pedersby, Pelleböle, Pernå, Petjärvi, Pitkäpää, Rabbas, Räfsby, Reimars, Rike, Rosendal, Rösund, Sandvik, Särklax, Sarvlax, Sarvsalö, Sävträsk, Segersby, Sjögård, Skinnarby, Söderforsby, Sondarö, Sparvon, Sparvsbacka, Stenkulla, Stensund, Strand fjärding, Strömfors, Strömslandet, Svenskby, Svetton, Svidja, Tavastby, Tervik, Tessjö, Tetom, Tjusterby, Tjuvö, Torsby, Trännäs, Utby, Vahterpää, Valkom, Västerforsby, Västerhirvikoski, Vastila, Våtskär, Vekaby, Vekum, Villmansgård, Virböle
Mäntsälä: Mäntsälä, Nummis, Saris, Sellinge, Soukis
Mörskom: Backböle, Balsböle, Grevnäs, Kankböle, Labbom, Mörskom, Övitsböle, Skomarböle
Nurmijärvi: Bertby, Klövskog, Korpis, Numlax, Nurmijärvi, Otby, Pajby, Palojoki, Råskog, Sipoby, Valkjärvi
Orimattila: Artsjö
Pernå: Kuggom
Pyttis: Abborrfors, Anders Perssonsby, Broby, Fagerö, Gumböle, Heinlax, Hinkaböle, Hirvikoski, Klåsarby, Klåsarö, Kuppis, Kvarnby, Kyrkoby, Kyröläisby, Malms, Mogenpört, Österhirvikoski, Österklåsarby, Österkvarnby, Österkyrkoby, Österpyttisby, Pörtnor, Prästgård, Pyttis, Smedsbacka, Stensnäs, Stockfors, Storabborrfors, Storkuppis, Svartbäck, Utby, Västerby, Västerklåsarby, Västerkuppis, Västerkvarnby, Västerkyrkoby, Västerpyttisby
Raseborg: Alaspää, Alglo, Älgö, Alhov, Åminne, Andersböle, Ängholm, Antböle, Antby, Antkärr, Antskog, Åsenby, Backa, Backa, Backby, Backgränd, Baggård, Baggby, Bålabacka, Bålaby, Bällarby, Bällby, Barkala, Barsgård, Båsa, Basaböle, Båssböle, Båtsmora, Bengtsmora, Berg, Bergby, Billnäs, Biskops(backa), Björknäs, Björknäs, Björnböle, Björnbollstad, Björsby, Bobbenäs, Bockboda, Bodal, Böle, Böle, Böle, Bollstad, Bölsby, Bonäs, Bondböle, Bondby, Borgby, Box, Brasby, Bredäng, Bredslätt, Bredvik, Bredvik, Broby, Brödtorp, Brokarböle, Bromarv, Brunkaböle, Brunkom, Brutuböle, Brynikbacka, Busö, Dal, Dalkar bol, Dalkarby, Dalkarö, Danskog, Degerby, Degergård, Degernäs, Djäkenkulla, Domargård, Domargård, Dönsby, Dotterböle, Dragsvik, Dragsvik, Ekenäs, Ekerö, Elimo, Endby, Eriksby, Esby, Espingskär, Estböle, Fagernäs, Fastarby, Finby, Finby, Finby gränd, Finnäs, Finnbacka, Finsbacka, Fiskars, Forsby, Frankböle, Gammelboda, Gammelby, Gamsböle, Gästans, Gästerby, Gästersö, Gebbelby, Gennarby, Gennäs, Germundby, Getskär, Glamsbacka, Göckeböle, Gösbacka, Grabbacka, Grabbskog, Gråböle, Grännäs, Gretarby, Grevö, Grind, Grönhammar, Grop, Grop, Grundsjö, Grundsund, Gullede, Gullö, Gumböle, Gumnäs, Gundby, Guntraböle, Håkansarv, Hällsby, Hällskulla, Hållsnäs, Halstö, Hangist, Härjentaka, Harparbacka, Harparskog, Hästö, Hedenkulla, Heimos, Heinlax, Hennesare, Hermansö, Hindraböle, Högben, Högböle, Hölklöt, Holm, Horsbäck, Höstnäs, Hulta, Hurskursnäs, Huskvarn, Hylta, Ingvalsby, Ingvalsby, Jällsby, Järnvik, Joddböle, Jomalvik, Jonsbacka, Jordansby, Jussarö, Kägra, Kälkala, Kallbacka, Kallby, Kalvdal, Kansbacka, Kansjärv, Kårböle, Karis, Kärrbacka, Kärrby, Karsby, Kasaby, Kättilbotsö, Kesuböle, Kila, Kila, Kila, Kivitok, Kjulböle, Kleven, Klinkbacka, Klockarbacka, Klockböle, Knapsby, Knasabacka, Knopböle, Knopkägra, Könick, Konungsböle, Köpböle, Kopparö, Koppskog, Koskis, Kotkaranta, Koverhar, Kroggård, Krokby, Kudiby, Kulla, Kulla bol, Kurby, Kurö, Kvarnby, Kvigos, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Kyrkbacka, Kyrkmalm, Lågbacka, Lagmans, Landsbro, Langansböle, Långö, Långstrand, Läpp, Lappnäs, Leksvall, Lillfors, Lillsannäs, Lindö, Lindsby, Lögedax, Lunkböle, Magnäs, Mail, Malarby, Mälsarby, Mangård, Mjölbolsta, Mjölnarby, Mora, Mörby, Nabben, Näs, Näs, Näs, Näsby, Näseby, Nissbacka, Nitlax, Norrby, Norrby, Norrstrand, Nothamn, Nyboda, Nyby, Nygård, Öby, Odensö, Olsböle, Orvlax, Osmundsböle, Östanberg, Österby, Österby, Österlappvik, Ovanmalm, Överby, Övervästerby, Padva, Pålarv, Pargas, Päsarby, Pentby, Persböle, Persö, Persomböle, Pojo, Pojo gård, Pölkå, Possenäs, Praktilaby, Prästgården, Prästgården, Prästgården, Prästkulla, Räcknäs, Rådby, Rådsböle, Ramskulla, Ramsvik, Rasa bol, Raseborg, Rejböle, Rekuby, Repubacka, Revbacka, Rilax, Romby, Romsarby, Rörsby, Rösund, Rullarsböle, Sällvik, Sannäs, Sattala, Seuko, Sevalsböle, Sidsbacka, Siggby, Sillböle, Sjösäng, Skäggböle, Skåldö, Skallböle, Skarpkulla, Skarsböle, Skatan, Skavistad, Skinnarby, Skitinbäck, Skogäng, Skogböle, Skogby, Skogby, Skogsböle, Sköldargård, Skräddarböle, Skrittskog, Skuggböle, Skuru, Slikko, Slipars, Smedsböle, Smedsby, Smedsede, Snällböle, Snappertuna, Sockböle, Söderby, Söderstrand, Sommarö, Sonabacka, Spakanäs, Spjutsböle, Staffansböle, Starkom, Starrböle, Stocksböle, Stopböle, Strömsö, Stubböle, Sundom, Sunnanvik, Sutarkulla, Svartå, Svartbäck, Svartkam, Svarvarböle, Svarvarvik, Svedja, Svedja, Svedjeby, Svedjekulla, Svenskby, Tenala, Tjurböle, Tomasböle, Torby, Torsargård, Torsböle, Torskulla, Torsö, Total, Tovö, Trädbollstad, Trångsund, Trollböle, Trollshovda, Tronsböle, Trycksbacka, Undermalm, Västanby, Västanby, Västankärr, Västerby, Västerby, Västerby, Västervik, Västra Rösund, Vättlax, Växär, Vikby, Vimonböle, Visanbacka, Ytterby
Sibbo: Böle, Borgby, Box, Broböle, Eriksnäs, Fants, Gästerby, Gerknäs, Granö, Gumböle, Hangelby, Hattalom, Hertsby, Hindsby, Hitå, Immersby, Kallbäck, Kärr, Kitö, Krämarö, Kyrkoby, Löparö, Mårtensby, Massby, Myras, Nevas, Nickby, Norrkulla, Paipis, Paljoki, Pigby, Rosendal, Salpars, Savijärvi, Sibbo, Skräddarby, Söderkulla, Spjutsund, Svartböle, Träsk, Vajpört
Sjundeå: Aiskos, Andby, Ängesby, Ängsholm, Backa, Bäcks, Berge, Bjerkom, Björnträsk, Bläsaby, Bocks, Böle, Bollstad, Bölsbacka, Broända, Dansbacka, Davidsby, Duvkulla, Fågelvik, Fall, Fiskarvik, Fjällskifte, Flyt, Förby, Frodanäs, Gammelby, Gårdsböle, Gårdskulla, Gåsarv, Gästans, Göks, Grännäs, Grisans, Grönskog, Grotbacka, Gynnars, Hardvik, Harvs, Hästböle, Hollstens, Hovgård, Hummelkila, Huseby, Järvans, Josseby, Käla, Kalans, Kanala, Karskog, Karuby, Keldby, Kisseböle, Knaggeby, Kockis, Kopula, Korsböle, Krejans, Kulla bol, Kvarnby, Kynnar, Lempans, Malm, Masaby, Matteby, Mattisbacka, Mörsbacka, Munks, Myrans, Nackans, Nackböle, Näsby, Nordanvik, Norrbirke, Nummenkylä, Nyby, Övitsby, Palmby, Palmgård, Paturs, Påvalsmalm, Pickala, Pölans, Prästgården, Pulkbacka, Purnus, Rävböle, Siggans, Sjundby, Sjundeå, Skinnars, Skräddarskog, Söderarv, Söderbirke, Solbacka, Störsby, Störsvik, Stubby, Sunnanvik, Svartbäck, Svidja, Tjusterby, Tupala, Vadet, Västerby, Vejans, Vik, Vikarfall, Vikars
Tusby: Finby, Gammelby, Hemmingsbacka, Hyökkälä, Johannisberg, Kaukjärvi fjärding, Kervo, Klemetskog, Klemetskog, Nackskog, Överkervo, Övjosby, Paijala, Ruskela, Rusutjärvi, Skavaböle, Tomasby, Träskända, Tusby, Ytterkervo
Vanda: Båtsvik, Biskopsböle, Borgby, Brakvik, Brutuby, Dickursby, Fastböle, Gudstensby, Håkansböle, Hanaböle, Haxböle, Helsinge, Inbyggeby, Ingisnäs, Käinby, Kvarnbacka, Kyrkoby, Lappböle, Linna, Mårtensby, Mejlby, Övitsböle, Räckhals, Ripuby, Sillböle, Simonsböle, Sjöskog, Skattmansby, Skrattböle, Sonaby, Sottungsby, Stubbacka, Sundom, Tavastby, Tolkby, Vanda, Västerkulla, Västersundom, Vinikby
Vichtis: Böle, Forsby, Lahtis, Niemis, Ridal, Salmis, Selkis, Vichtis

Österbotten

Namn från övriga delar av landskapet Österbotten, Österbotten
Bötom: Bötom, Mörtmark
Brahestad: Brahestad
Evijärvi: Älgbacka, Ena, Kertusbyn
Halso: Halso
Ijo: Ijo
Ilmola: Ilmola
Jakobstad: Jakobstad, Kivilös
Kajana: Kajana
Kalajoki: Himango
Karleby: Åivo, Gamlakarleby, Gunnarholm, Haukilax, Kallis, Karleby, Kaustar, Kelviå, Kirilax, Knivsund, Koiraniemi, Kokkola, Korplax, Kvikant, Långnäs, Långö, Linnusperä, Lochteå, Närvilä, Öja, Palo, Reipsar, Ristrand, Rödsö, Såka, Storby, Tohiniemi, Ventersnäs, Vittsar
Karlö: Karlö
Kaskö: Kaskö
Kauhava: Härmä, Pakka
Kaustby: Kaustby
Korsholm: Anixor, Björköby, Böle, Hankmo, Helsingby, Iskmo, Jungsund, Karkmo, Karperö, Klemetsö, Kokkoböle, Korsholm, Koskö, Kråklund, Kvevlax, Martois, Miekka, Mormesund, Munsmo, Mustasaari, Norra Helsingby, Norra Jungsund, Norra Vallgrund, Österhankmo, Östersolf, Petsmo, Replot, Rimal, Singsby, Smedsby, Södra Helsingby, Södra Jungsund, Södra Vallgrund, Solf, Staversby, Toby, Tölby, Vallgrund, Vassor, Västerhankmo, Västersolf, Veikars, Vikby, Voitby
Korsnäs: Edsvik, Harrström, Korsbäck, Korsnäs, Molpe, Överträsk, Taklax, Träskböle
Kristinestad: Åback, Dagsmark, Härkmeri, Koppö, Kristinestad, Lålby, Lappfjärd, Ömossa, Påskmark, Sideby, Skaftung, Tjöck, Uttermossa
Kronoby: Bråtö, Hästbacka, Hopsala, Kortjärv, Kronoby, Kyrkoby, Nedervetil, Norrby, Norrby, Överbråtö, Överby, Påras, Söderby, Terjärv, Ytterbråtö
Kurikka: Jurva
Laihela: Bådde, Kommarla, Laihela, Storby, Svartila, Torstila
Lappo: Lappo
Larsmo: Eugmo, Larsmo
Lillkyro: Lillkyro, Merikart
Limingo: Limingo
Malax: Bergö, Malax, Nyby, Övermalax, Petalax, Vargö, Yttermalax
Närpes: Bäckby, Böle, Dalsböle, Finby, Gottböle, Härtsböle, Kalax, Kaldnäs, Kåtnäs, Klaresund, Knåpnäs, Nämpnäs, Närpes, Näsby, Norrnäs, Öster Yttermark, Övermark, Överträsk, Pjelax, Pörtom, Rangsby, Ståbacka, Tjärlax, Töjby, Träskböle, Västra Yttermark, Vikbyarna, Yttermark
Nykarleby: Forsby, Harjux, Hirvlax, Jeppo, Jungar, Jussila, Kantlax, Kovjoki, Kyrkoby, Lassila, Leppo, Markby, Monå, Monäs, Munsala, Nykarleby, Överjeppo, Pensala, Soklot, Strömmen, Vexala, Ytterjeppo
Östermark: Östermark, Rip, Svarvar
Pedersöre: Bennäs, Dalabäcken, Edsevö, Esse, Forsby, Kållby, Karby, Katternö, Konungså, Kyrkoby, Lappfors, Lepplax, Lövö, Mattbäcken, Mattbäcken, Nederlappfors, Östensö, Överesse, Överlappfors, Pedersöre, Purmo, Sundby, Västersundsby, Ytteresse, Ytterpurmo
Seinäjoki: Östermyra
Soini: Konungså, Soini
Storå: Storå
Storkyro: Napo, Orisberg, Storkyro
Torneå: Torneå
Uleåborg: Uleåborg
Vasa: Gerby, Höstves, Översundom, Runsor, Sundom, Vasa, Västervik, Yttersundom
Vetil: Övervetil, Röringe, Vetil
Vindala: Vindala
Vörå: Andiala, Bergby, Bertby, Jöral, Kaitsor, Kärklax, Karvat, Karvsor, Kimo, Komossa, Koskeby, Kovik, Kvimo, Lålax, Lomby, Lotlax, Mäkipää, Maxmo, Miemois, Myrbergsby, Oravais, Österby, Oxkangar, Palvis, Rejpelt, Rökiö, Teugmo, Tuckur, Vörå

Satakunta

Kauttua, Lavia, Pungalaitio, Satakunta, Stormi, Vermuntila
Björneborg: Antoora, Bastuskär, Björneborg, Björneborg, Bodskär, Bredvik, Finby, Hjulböle, Innerö, Källfjärd, Klåsmark, Kumnäs, Lillraumo, Lyttskär, Norrmark, Pänäs, Rosnäs, Sörmark, Torbonäs, Torsnäs, Vittisbofjärd, Ytterö
Etseri: Etseri
Eura: Eura
Euraåminne: Arnäs, Euraåminne, Rikandila
Harjavalta: Harjavalta
Kjulo: Kjulo
Kumo: Birkäng, Finnby, Forsby, Grannila, Gråtila, Kumo, Öykäri, Pumpula, Skyttälä
Lappo: Kulju, Lappo
Loimaa: Loimijoki
Luvia: Handby, Luvia
Mänttä-Filpula: Filpula
Nakkila: Arantila, Kirkkoluoto, Lammainen, Möllnarby, Nackeby, Svensby, Villeby
Påmark: Kilholm, Påmark
Raumo: Raumo, Raumo landskommun
Sastamala: Gudmundila, Kiikka, Teukkula, Tormila, Tyrvis
Sastmola: Bågaskär, Gördböle, Kasaböle, Långfors, Risby, Sältö, Sastmola
Siikais: Siikais
Tammerfors: Messuby
Ulvsby: Friby, Gammelby, Holmagård, Karlsmark, Kasaholm, Kulla, Långstrand, Leineberg, Ragvaldsby, Skjördböle, Sonnäs, Svartsmark, Ulvsby
Virdois: Virdois
Vittis: Vambula, Vittis

Karelen

Karelen
Fredrikshamn: Bamböle, Böle, Bötö, Boxböle, Brakila, Bredskall, Fredrikshamn, Grotsby, Hillnäs, Husuböle, Kuorsalö, Kvarnby, Kyrkoby, Landbobacka, Lillnevitto, Mäntlax, Norsby, Poitsila, Rousby, Salmis, Sandby, Sigvartsby, Skogby, Stamö, Stensböle, Stöders, Strömsby, Sundby, Veckelax, Veckjärvi, Villnäs
Ilomants: Ilomants
Kotka: Aspö, Bärnäs, Bergfors, Bisilä, Bredfors, Eskilsberg, Frenby, Gerikkala, Gildsby, Heligby, Högfors, Karleby, Kårnäs, Kotka, Kutsalö, Kvarnby, Kymmene, Kymmenegård, Marby, Mussalö, Skogby, Stornevitto
Luumäki: Davidsstad
Vederlax: Båtö, Edesby, Flonkarböle, Grännäs, Heligby, Kallfjärd, Kattilais, Kyrkoböle, Rikulla, Själsund, Tavastby, Vederlax
Villmanstrand: Villmanstrand

Tavastland

Tavastland
Asikkala: Växiö
Birkala: Birkala
Gustav Adolfs: Gustav Adolfs
Lahtis: Lahtis
Lembois: Lembois
Tammerfors: Tammerfors
Tavastehus: Tavastehus, Vånå
Tavastkyro: Tavastkyro

Savolax

Savolax
Idensalmi: Idensalmi
Itis: Itis, Klemis
Jockas: Jockas
Nyslott: Nyslott
S:t Michel: Sankt Michel

Lappland

Lappland
Enare: Enare
Enontekis: Enontekis

Efter krigen 1939–40, 1941–44 avträdda området

Björkö, Kexholm, Kivinäbb, Lövskär, Mola, Systerbäck, Tytärskär
Hogland: Hogland
Kronoborg: Kronoborg
Nykyrka: Nykyrka
S:t Andree: S:t Andree
S:t Johannes: S:t Johannes
Seitskär: Seitskär
Sordavala: Sordavala
Viborg: Viborg

Övriga Finland

Övriga Finland