Beskrivning

Sankt Michel har namn efter sin kyrka, som är uppkallad efter ärkeängeln Mikael. Thors 1949b:28. Stadens finska namn är Mikkeli, av samma ursprung.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Sankt Michel (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i S:t Michel (nuvarande kommun)

Andra språk

Finska: Mikkeli

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.