Beskrivning

Långstrand har fått en stor del av sin odlade jord vid stranden av Saltfjärden. Fl. avser väl här som ofta en lång och rak strandsträcka.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Äldre belägg

Longestrand bol 1539

Longstrand

Longestrande bol 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.