Beskrivning

Fl. är tillnamnet Puke. På 1590-talet skrivs ibland Perk- vilket kan antas bero på ett fl. uppfattats som puke ’djävul’ (fi. perkele). Jfr Modéer 1964:110.

Källor

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Pwkkeuik 1540

Pukewiick 1541

Pukkeuik 1542

Pukuik 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.