Beskrivning

Av ordet krok i betydelsen ’vik’. En vik nådde enligt höjdkurvorna ännu ca år 1300 in mot Oppibacka. Krok förekommer ofta som personbinamn, men frånvaron av genitiv -s i de tidiga beläggen, liksom varianten med -ö tyder snarare på ett naturbetecknande namn.

Äldre belägg

Krok 1540

Krööck 1541

Kröök 1544

Krogz 1589

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.