Äldre belägg

Kuurckby 1564

Kurckans

Kwrck 1566

Kurckis 1571

Kurck 1575

Yterkurk 1579

Se även

Överkurk Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.