Beskrivning

Namnet är finskt och betyder ’aspsjön’. Av uttalsformerna är den första dialektens ljudlagsenliga, den senare skriftinspirerad eller finsk.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Hapeierffue 1502 *

Hapaierffuj 1534

Hap Jerff 1544

Håpierff 1563

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.