Beskrivning

Notbacka har uppgått i Vols. I jb 1805 nämns Notabacka eller Vols, därefter bara det senare. Fl. i namnet är ordet nöt, fsv. nut, not. Det har antagligen vuxit hassel i backen, och namnet är antagligen givet före bebyggelsens uppkomst. Formen -backa är dock speciell för bebyggelsenamn.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Äldre belägg

Nötabacka ca 1495

Notthebacka 1540

Notebacka 1541

Nåtabacka 1566

Nutabacka 1567

Se även

Vols Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.