Beskrivning

Fl. är säkerligen ett mansnamn, troligen detsamma som ingår i Otby (Degerby), Otnäs (Esbo) och i hemmansnamnet Otans i Östersolberg (Ingå), ett fsv. Ote, motsvarat av fi. Uoti. Namnet är möjligen såsom Granlund menar en i lågtyskan uppkommen biform till Olof (1965:114 ff.). Skrivningarna med Oi och uttalet är möjligen påverkat av Oitans (Esbo).

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Othebacka 1540

Ottebacka 1541

Otebacka 1543

Oothebacka 1544

Oijttebacka 1545

Se även

Oitans Esbo

Otby Degerby

Otnäs Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.