Beskrivning

Kvasborg eller Vaspar har förenats med byn Vittkars till byn Torsvik. Namnet är dunkelt. Men fl. förefaller innehålla adj. vass, fsv. hvass, och dettas huvudord förefaller ha innehållit ett å-ljud, om än betecknat med a. *Vass-sporre? Ett tillnamn.

Äldre belägg

Huasparaby 1540

Hwasparaby 1541

Huasperby 1549

Hiuspar 1553

Huasby 1554

Qwaspor 1577

Se även

Torsvik Kyrkslätt

Vaspar Kyrkslätt

Vittkars Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.