Beskrivning

Sarvvik har namn efter en av Esbovikens vikar, men byn ligger nu ett gott stycke från vattnet. Namnet antas innehålla ordet sarv, en mörtliknande insjöfisk som tidigare förekom i de nyländska havsvikarna. Ordet ingår också i naturnamn i Sverige.

Äldre belägg

Sarwijck 1541

Saaruik 1542

Saruik 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.