Beskrivning

Det finns en by med samma namn i Lojo, och det råder möjligen ett historiskt samband mellan byarna. Vols är säkerligen från början ett personnamn, bildat till fi. vohla ’killing, ung get’, ett lånord från estniskan. Alltså fi. *Vohlo(i)nen eller dylikt. (Ritva Liisa Pitkänen).

Äldre belägg

Wols 1540

Wools 1541

Voldzs 1544

Se även

Vols Lojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.