Beskrivning

Tidigare under 1500-talet hette byn Alsböle. Hilapers har tolkats dels som ”helige Per” (Freudenthal), dels som en personnamnskombination av samma typ som Matt-Ols, Nissant m.fl. Snarare en ”Per från Hila” (Nina Martola). I östra Finland påträffas liknande personnamnsformer utgångna från det ortodoxa Philippos (Uusi suomalainen nimikirja).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hilapers 1583

Hilapärs 1584

Se även

Alsböle Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.