Beskrivning

Byns namn är Haapajärvi, men ibland förekommer översättningen Aspsjö.

Andra språk

Finska: Haapajärvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.