Beskrivning

Tammikylä började redan under 1500-talet ersättas med namnformer på Kurck- (Ytterkurk) och (Överkurk). Namnet är finskt, av tammi ’ek’ och kylä ’by’.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Thammikyle 1540

Thamykylla 1541

Tamikyle 1543

Se även

Överkurk Kyrkslätt

Ytterkurk Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.