Beskrivning

Av ordet get i genitiv pluralis. Kanske berget varit betes- eller viloplats för getter. Se även Getbacka.

Äldre belägg

Geteberg 1539

Gettheberg 1540

Geijteberg 1541

Getteberg 1543

Se även

Getbacka Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.