Beskrivning

Ådbäck har antagits innehålla fågelbeteckningen åda ’ejderhona’ som fl. (Saxén 1914:233). Det finns inget starkt stöd för den tolkningen i de gamla skrivningarna. Det fanns 1420 en man vid namn Odemichel i Kyrkslätt.

Källor

Saxén, Ralf, 1914 (-15): Några nyländska bynamn. Namn och bygd 2, s. 226–234.

Äldre belägg

Bodebeck 1540

Odebeck 1544

Odhbecksby 1556

Odbeck 1557

Ödenbeck 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.